Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Verhuizing doorgeven

Verhuist u binnen of naar gemeente Oss? Geef dan uw verhuizing door. U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken van tevoren tot maximaal 5 dagen na de verhuizing.
Geeft u het later door? Dan wordt de dag van doorgeven uw verhuisdatum.

Verhuist u naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing daar door. U wordt automatisch uitgeschreven in de gemeente Oss.

Wat moet u doen?

 1. Geef uw verhuizing aan ons door. Dat kan op 3 manieren:
  • digitaal. Log in met uw DigiD en geef uw verhuizing digitaal door.
  • op afspraak aan de balie. U moet een geldig identiteitsbewijs meenenemen.
  • schriftelijk. Vermeld in uw brief de volgende gegevens:
   • uw naam
   • uw oude adres
   • uw nieuwe adres
   • de verhuisdatum
   • onderteken de brief met uw handtekening
   • stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee
   • stuur de brief naar het volgende adres:
    • Gemeente Oss
     Afdeling Burgerzaken
     Antwoordnummer 10018
     5340 VB Oss
 2. Wij verwerken uw verhuizing. Daarna sturen wij een bevestiging van uw verhuizing naar uw nieuwe adres. De bevestiging verzenden wij na de inschrijfdatum. Wilt u zelf controleren of uw verhuizing is verwerkt? Log dan in met uw DigiD op MijnOverheid.
 3. Wij geven uw verhuizing automatisch door aan sommige instanties. Bijvoorbeeld wanneer zij uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Kijk op www.wiekrijgtmijngegevens.nl welke instanties dit zijn.

Online regelen

Links naar meer informatie

Contact

Heeft u verder nog vragen? Neem contact met ons op.

adres , in een andere plaats gaan wonen , inschrijven , inschrijving in de gemeente , inwonen , inwoning , verhuizen naar een ander gemeente , verhuizen naar het buitenland

Voorwaarden

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is.
 • ouders voor hun minderjarige kinderen.
 • stiefouders of een voogd voor minderjarige kinderen. Let op: het gezag of de voogdij moet wettelijk geregeld zijn.
 • ouders en hun kinderen vanaf 16 jaar die samen verhuizen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen.
 • echtgenoten of geregistreerde partners die samen verhuizen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen.
 • iedereen vanaf 16 jaar mag een verhuizing doorgeven voor meerderjarige personen die hen daarvoor hebben gemachtigd.
 • staat u onder curatele? Dan moet uw curator de verhuizing doorgeven.

Verhuizen naar een verpleeghuis

Verhuist u naar een verpleeghuis of instelling? En kunt u dit niet zelf doorgeven? Dan kan uw verhuizing worden doorgegeven door:

 • de partner die achterblijft
 • de instelling waar u gaat wonen
 • een familielid of kennis. Diegene moet een kopie van uw identiteitsbewijs + door u ondertekende machtiging meenemen
 • een familielid, met een ondertekende verklaring van de instelling

Kosten

Een verhuizing doorgeven is gratis.

Wetgeving