Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Kopen (snipper)groen

Omschrijving

Wat is snippergroen?

De gemeente Oss verkoopt kleine stukjes openbaar groen. Dat noemen we snippergroen. Het gaat om openbaar groen voor, naast of achter een woning of bedrijf. Eigenaren kunnen een aanvraag voor koop indienen als het snippergroen aansluit op hun woning of tuin.

Het gaat om veel kleine strookjes grond die eigendom zijn van de gemeente. Ze liggen in de hele gemeente Oss. Daar is geen overzicht van. Snippergroen is openbaar groen zonder belangrijke functie en/of is lastig door de gemeente te onderhouden. Snippergroen maakt geen deel uit van belangrijke parken of grote groenstroken.

Kan ik snippergroen kopen?

Wilt u weten of u het stukje grond naast uw woning kunt kopen? Doe dan hier een digitale aanvraag. We hebben dan alle informatie die we nodig hebben om uw aanvraag te beoordelen. Later kunt u dan nog beslissen of u de grond wilt kopen of toch niet.

Ik huur/gebruik de grond al

Ook voor stukjes openbaar groen die u al gebruikt of huurt kunt u  een aanvraag doen om te kopen.

verkoop , verkopen , aankoop restgrond , groenstrook , snippergroen , overhoek , illegaal landjepik , landjepik , reststrook , reststroken , grond aangrenzend aan huis huren , grond bij huis kopen , grond van de gemeente huren , terrein van de gemeente kopen , groen bij eigen terrein huren , groenstrook bij eigen terrein kopen , strook bij eigen huis gebruiken

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste regels voor verkoop zijn:

  • u bent eigenaar van het perceel dat direct aansluit op het snippergroen
  • huurders kunnen niet kopen (eventueel via woningbouwvereniging)
  • er liggen geen kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen in de grond
  • de gemeente heeft geen plannen met de strook grond en de strook hoort niet bij een belangrijk park of grote   groenstrook
  • er staan geen bomen die voorkomen op de gemeentelijke lijst van waardevolle bomen
  • ander openbaar groen blijft bereikbaar
  • verkeersveiligheid en sociale veiligheid mogen niet verminderen door nieuwe erfafscheidingen

Wie beoordeelt de aanvragen?

De gemeente beoordeelt elke aanvraag apart. Een stukje snippergroen moet aan dertien regels voldoen voor verkoop aan de eigenaar van het perceel er naast. Alleen de eigenaar of eigenaren van percelen die direct aan het snippergroen grenzen komen in aanmerking. Dient u een aanvraag in dan moet u er rekening mee houden dat het enige tijd duurt voordat u bericht krijgt over uw aanvraag.

Wat moet u doen?

Wat kost het?

Voor de verkoop van snippergroen zijn verschillende tarieven. De hoogte van de tarieven hangt af van de ‘bruikbaarheid’ van het snippergroen na aankoop door een inwoner of ondernemer. De tarieven zijn als volgt vastgesteld:

Snippergroen en restgronden < 100 m2, voortuin: € 75,- per m2
Snippergroen en restgronden < 100 m2, zij- en achtertuin: € 125,- per m2
Snippergroen en restgronden > 100 m2: taxatie/residueel

De kosten voor notaris en kadaster en eventuele taxatie zijn voor rekening van de koper.

Meer informatie

Wetten en regels