Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Brandveilig gebruik van gebouwen

Omschrijving

Let op

Heeft u vóór 1 januari 2024 een aanvraag ingediend, dan gelden voor u andere regels.

Er zijn landelijke richtlijnen voor het brandveilig gebruik van gebouwen. Wilt u een gebouw gaan gebruiken? Voor sommige gebouwen moet u dat vooraf melden. 

Heeft u vragen? Stel ze aan het Informatiepunt Leefomgeving. 

gebruiksvergunning brandpreventie , pand , BRANDVEILIGHEID , gebruiksvergunning , verzorgingstehuis , kinderdagverblijf , basisschool , bouwwerken , gebruiksmelding , brand veiligheid , brandveiligheid bouwwerk , vergunning brandveiligheid , gebouw gaan gebruiken , melden ingebruikname gebouw , nieuw gebouw in gebruik nemen , nieuw gebouw gereed , toestemming om gebouw te gebruiken , melding brand veiligheid , melden brandveiligheid gebouw

Wat zijn de voorwaarden?

Voor woningbouw hoeft u geen melding te doen.

U doet een melding als, bij normaal gebruik, meer dan een bepaald aantal personen in een gebouw aanwezig zijn: 

 • Onderwijs:
  • basisscholen: 10 personen
  • middelbare scholen, beroepsonderwijs, universiteiten: 50 personen
  • andere soorten onderwijsinstellingen:
   • voor kinderen < 12 jaar: 10 personen
   • voor personen > 12 jaar: 50 personen
 • Kinderopvang: 10 personen
 • Zorg:
  • ziekenhuizen: 10 personen
  • instellingen voor personen met een fysieke of geestelijke beperking: 10 personen
  • andere soorten zorginstellingen: 50 personen
 • Commerciële gebouwen:
  • winkel: 50 personen
  • garages: 50 personen
  • busstations, treinstations, terminals: 50 personen
  • kantoren: 150 personen
  • fabrieken: 150 personen
 • Hotels, pensions, jeugdherbergen, bed and breakfast: 10 personen
 • Stadions en sporthallen: 50 personen
 • Gevangenissen en andere cellencomplexen: 10 personen
 • Andere soorten gebouwen: 50 personen

Wat moet u doen?

Zo doet u een melding: 

 • Ga naar het Omgevingsloket. 
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Wat kost het?

De kosten zijn afhankelijk van een aantal factoren. Voor meer informatie kijkt u bij de Legesverordening 2024.

Hoe lang duurt het?

U moet minimaal 4 weken voordat u een gebouw in gebruik neemt een melding doen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Bij een melding is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

Heeft u vragen over brandveiligheid? Stel ze aan het Informatiepunt Leefomgeving. Of kijk op Ondernemersplein.nl.