Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bibob-onderzoek

Omschrijving

De gemeente kan de achtergrond van een ondernemer of bedrijf onderzoeken

  • bij de aanvraag van een vergunning of subsidie
  • bij aanbestedingen door de gemeente in de sectoren bouw, milieu en ICT
  • wanneer u een lokaal of regionaal evenement wilt organiseren¬†
  • wanneer u een Alcoholwetvergunning of een exploitatievergunning aanvraagt

Met dit onderzoek controleert de gemeente de integriteit van uw onderneming en van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn. Zo kan de gemeente erachter komen of de kans bestaat dat de vergunning, subsidie of aanbesteding wordt misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld.

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren.

De gemeente vraagt u een Bibob-vragenformulier in te vullen. Is er na eigen onderzoek nog twijfel dan kan de gemeente besluiten om Bureau Bibob een uitgebreid integriteitsonderzoek te laten doen. Hiervan krijgt u bericht. Het advies zal naar de gemeente worden gestuurd.

Blijkt uit het onderzoek dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw onderneming omgaat dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.

evenement , speelautomaten , gokautomaten , vastgoed , headshop , growshop , smartshop , coffeeshop , malafide , casino , bibop , huisjesmelkers , bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.