Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bibob-onderzoek

Omschrijving

Met een Bibob-onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en van de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn. De gemeente kan een onderzoek doen als u een vergunning of subsidie aanvraagt. Of als u meedoet aan een aanbesteding. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat een vergunning, subsidie of aanbesteding misbruikt wordt voor criminele activiteiten.

De gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob om hulp vragen. Dit bureau adviseert de gemeente en doet extra onderzoek. Bijvoorbeeld als de gemeente zelf te weinig informatie heeft. Of als de officier van justitie hierom vraagt. Een negatief Bibob-advies blijft 5 jaar geldig.

De gemeente kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen. Of als u de aanbesteding al gewonnen heeft.

Blijkt dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw bedrijf omgaat? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie of opdracht weigeren of intrekken.

evenement , speelautomaten , gokautomaten , vastgoed , headshop , growshop , smartshop , coffeeshop , malafide , casino , bibop , huisjesmelkers , bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wat moet u doen?

Zo werkt een Bibob-onderzoek:

  • De gemeente stuurt u een Bibob-vragenformulier.
  • U vult het formulier helemaal in en voegt de gevraagde informatie toe. Doet u dit niet? Dan krijgt u een negatief Bibob-advies.
  • De gemeente doet onderzoek en kan daarbij hulp vragen aan het Landelijk Bureau Bibob.
  • U krijgt bericht als de gemeente het Landelijk Bureau Bibob inzet.
  • Als het Landelijk Bureau Bibob wordt ingezet, stuurt dat bureau een advies naar de gemeente.
  • De gemeente neemt een beslissing.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.