Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Burgerinitiatief indienen

Omschrijving

Hebt u een goed idee waar Oss mooier of beter van wordt? Of weet u een oplossing voor een probleem waar mensen last van hebben?

Dan kunt u een voorstel daarover doen aan de gemeenteraad. Dit heet een burgerinitiatief. Een burgerinitiatief komt op de agenda van de gemeenteraad. Een burgerinitiatief is niet gebonden aan leeftijd, dus ook jongeren mogen een burgerinitiatief indienen. Zo hoopt de gemeenteraad meer jongeren te betrekken bij het reilen en zeilen van onze gemeente, want onder de jeugd bestaan veel goede ideeën die misschien niet bekend zijn bij de gemeenteraad.

U kunt handtekeningen van burgers verzamelen die het voorstel ondersteunen. Die voegt u dan bij uw voorstel. Dit is niet verplicht, maar daarmee kunt u wel laten zien dat anderen uw idee ondersteunen. De gemeenteraad besluit zo snel mogelijk wanneer uw voorstel besproken wordt.

U kunt een onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen. U kunt een onderwerp voorstellen als meer mensen in uw buurt of wijk dit onderwerp belangrijk vinden. Voorbeelden zijn:

 • de bouw van een jeugdhonk
 • het plaatsen van een bank waar ouderen kunnen samenkomen
 • het opzetten van een nieuw museum
 • een mooi pand de monumentenstatus geven
recht van initiatief , inspraak , participatie , agenda gemeenteraad , burger initiatief , onderwerp voorstellen bij gemeente , voorstel doen aan gemeente

Wat zijn de voorwaarden?

Het volgende moet duidelijk in het voorstel staan:

 • welk doel wilt u bereiken
 • wat moet er worden gedaan om dat doel te bereiken of wat juist niet moet worden gedaan
 • wat het ongeveer gaat kosten
 • meer mensen vinden het een belangrijk onderwerp (algemeen belang)
 • de gemeenteraad heeft de laatste twee jaar niets besloten over dit onderwerp. Vraag bij de raadsgriffier na of uw onderwerp in die periode al besproken is
 • het onderwerp moet serieus en concreet zijn
 • een burgerinitiatief mag niet gaan over gemeentelijk beleid

Een burgerinitiatief mag niet gaan over:

 • een vraag over het gemeentelijk beleid
 • een klacht of bezwaar die gaat over gedragingen van het gemeentebestuur in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht
 • een klacht of bezwaar over een besluit van het gemeentebestuur in hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht
 • een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindt door de raad een besluit is genomen, tenzij sprake is van aantoonbare nieuwe feiten. Dit geldt echter alleen als deze nieuwe feiten hadden kunnen leiden tot een ander besluit, als ze bekend waren geweest ten tijde van het besluit
 • een onderwerp waarover een inspraakprocedure of een voorbereidingsprocedure loopt

Natuurlijk zijn er nog andere voorwaarden aan verbonden, maar die mogen zeker geen drempel vormen.

Daarom kunnen Ossenaren met een goed idee aankloppen bij de Raadsgriffie voor hulp en advies. Het is zelfs raadzaam dat vanaf het begin te doen. De gemeenteraad neemt een ingediend burgerinitiatief pas in behandeling als aan alle voorwaarden is voldaan. De indiener(s) mogen het voorstel zelf toelichten. Zo kunnen belangrijke zaken waarvan burgers vinden dat ze niet of niet voldoende aan bod komen, door henzelf alsnog op de agenda worden geplaatst.

Wat moet u doen?

U dient uw voorstel met dit formulier in.

Voordat u dit doet kunt u bij de Raadsgriffie aankloppen voor hulp en advies. Het is zelfs raadzaam dat vanaf het begin te doen. De gemeenteraad neemt een ingediend burgerinitiatief pas in behandeling als aan alle voorwaarden is voldaan. De indiener(s) mogen het voorstel zelf toelichten.

Meer informatie