Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bijstand en vrijwilligerswerk

Omschrijving

Vrijwilligerswerk is werk waarvoor u geen loon krijgt. Veel mensen leveren als vrijwilliger (gratis) een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Denk aan werk voor de sportclub, de muziekvereniging of de stichting voor ouderenwerk. Toch doen vrijwilligers het niet voor niets. Ze krijgen er nieuwe ervaringen en contacten voor terug en soms ook een onkostenvergoeding. Het is ook nog eens plezierig en dankbaar om te doen. De gemeente ondersteunt en stimuleert dit werk.

Mag u met een uitkering vrijwilligerswerk doen?

Jazeker! Met een bijstandsuitkering mag u vrijwilligerswerk doen. Ook als dit geen deel uitmaakt van een re-integratietraject. Er zijn wel enkele voorwaarden:

  • geef altijd aan de gemeente door dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen
  • het vrijwilligerswerk mag het vinden (solliciteren) en aannemen van betaald werk niet in de weg staan. Betaald werk gaat vóór vrijwilligerswerk.
  • u mag geen werk doen waarvoor u eigenlijk moet worden betaald, zoals meehelpen in een winkel of restaurant
  • geef altijd aan de gemeente door als u een vergoeding krijgt voor uw vrijwilligerswerk

Mag u de onkostenvergoeding houden?

Soms mag u de onkostenvergoeding helemaal houden, soms wordt een deel ingehouden op uw uitkering. Dat ligt aan de soort onkostenvergoeding die u krijgt van de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet.

  • Gemaakte aangetoonde kosten

De vergoeding voor kosten die u echt hebt gemaakt om uw vrijwilligerswerk te kunnen doen mag u volledig houden. Het is wel belangrijk dat u dit kunt laten zien. Denk aan een transactieoverzicht van de reizen met uw OV-chipkaart, het busabonnement of de (gespecificeerde) telefoonrekening.

Of

  • Vast bedrag voor kosten

Het kan zijn dat u een vast bedrag krijgt voor kosten die u maakt. Bent u jonger dan 27 jaar? Dan wordt dit bedrag bijna altijd van uw uitkering afgetrokken. Bent u 27 jaar of ouder? Dan mag u het bedrag, tot € 210 per maand en tot maximaal € 2.100 per jaar, houden. Dit wordt niet op uw uitkering ingehouden. U hoeft ook niet aan te tonen dat u kosten echt hebt gemaakt.

Krijgt u meer dan genoemde bedragen? Dan wordt dit als loon gezien. De gemeente trekt het bedrag - min de vrijlating – af van uw uitkering.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.