Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Rioolaansluiting aanvragen

Omschrijving

De gemeente zorgt voor het rioolstelsel. Ze gaat over de aanleg, het onderhoud en de vervanging ervan. Daarnaast zorgt de gemeente ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool. De gemeente verzorgt uw aansluiting tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. Voor de aanvraag van een rioolaansluiting moet u betalen. Dit geldt ook voor de aanleg.

formulier en aansluitvergunning riolering , aansluiten van woning of bouwwerk aan het hoofdriool c.q. rioolstelsel , riolering , toilet , septic tank , rioolbuis , rioolpijp , septische put , beerput

Wat zijn de voorwaarden?

  • een rioolaansluiting (op eigen terrein), kleiner of gelijke aan Φ160mm, moet met B.O.B. (Binnen Onderkant Buis)0,70m onder het maaiveld op de erfscheiding aangeboden worden;
  • op of nabij de erfafscheiding (binnen 0,5m) moet op eigen terrein een ontstoppingsstuk geplaatst worden. Voor bedrijven moet dit altijd een bovengrondse-, toegankelijke inspectieput zijn. Dit geldt voor alle rioolaansluitingen die van het terrein of pand naar de openbare ruimte gaan;
  • een rioolaansluiting van Φ200mm of groter moet altijd met een inspectieput op het hoofdriool worden aangesloten. Plaats en locatie altijd in overleg met rioleringsbeheer van de gemeente.

Om een rioolaansluiting aan te vragen hebben we van u nodig:

  • contactgegevens
  • plaats van de aansluiting
  • situatieschets
  • type en grootte van de aansluiting

Wat moet u doen?

Wilt u informatie?

Als u alleen informatie wilt stuur dan een e-mail.

Wilt u een rioolaansluiting aanvragen?

Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden kosten in rekening gebracht (€122,00).

Voor de aanleg op openbaar terrein worden de daadwerkelijk gemaakte kosten met een minimum van €354,00 in rekening gebracht.

Voor de aanleg op uw eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk.

Wetten en regels