Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Onroerendezaakbelasting betalen (bedrijfspand)

Omschrijving

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkelpanden, kantoorpanden en garageboxen. Bij onder andere bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting.

De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuw bedrijfspand koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor het oude pand. Voor het nieuwe pand betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak. 

bedrijfspand , ozb , onroerendezaakbelasting , woningwaarde , winkel

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor het betalen van onroerendezaakbelasting zijn:

  • U bent eigenaar van een bedrijfspand of u bent huurder/gebruiker van een bedrijfspand.

Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer onroerendezaakbelasting. 

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.