Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Mobiel puinbreken, melding

Omschrijving

Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, moet u een melding doen bij de gemeente. Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen. De gemeente publiceert dat er puinwerkzaamheden zullen zijn. De gemeente zorgt er zo voor dat de buurtbewoners weten dat er werkzaamheden plaatsvinden. U doet de melding minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint. In uw melding staan de volgende gegevens:

  • het adres, de locatie waar u de mobiele breker gaat gebruiken
  • de naam van de eigenaar van de mobiele breker
  • de hoeveelheid en soort bouw- en sloopafval
  • het geluidsniveau van de mobiele breker in decibellen, dB(A)
  • wanneer u denkt te beginnen met het werk en hoe lang de werkzaamheden duren
sanering , afbraak , steenresten , saneringen , afvoer resten , bouwresten , puin , afbreken , puinbreken , puinbreker , slopen , sloper

Wat moet u doen?

Wetten en regels