Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Jagen op wild

Omschrijving

U mag in Nederland jagen op bepaalde diersoorten. Er gelden wel voorwaarden en u heeft een jachtakte nodig. Met deze akte mag u tijdens het jachtseizoen op bepaalde plekken jagen.

afgifte jachtvergunning , toestemming tot het jagen op wild , ontheffing op het verbod van het jagen op wilde dieren , jachthuurovereenkomst , jachtakte , jacht , jachtvergunning

Wat moet u doen?

Een jachtakte vraagt u aan bij de politie. U dient toestemming te hebben van de eigenaar om op het terrein te mogen jagen. Daarnaast heeft u een ontheffing nodig, deze kunt u aanvragen bij Faunabeheer Brabant.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.