Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Gemeentelijke onderscheiding

Omschrijving

De gemeente kent drie onderscheidingen :

  1. ereburgerschap van de gemeente Oss
  2. erepenning van de gemeente Oss
  3. de waarderingspenning van de gemeente Oss

De onderscheiding wordt in bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid voor een persoon die zich voor de gemeenschap van Oss inzet.

onderscheiding van de gemeente , waardering van de gemeente , ereburger , bijzondere burger , waardering , osse onderscheiding

Wat zijn de voorwaarden?

Het moet gaan om een persoon die zich op zeer bijzondere wijze voor de gemeenschap heeft ingezet.

Wat moet u doen?

U schrijft een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss. In de brief vertelt u waarom een bepaald persoon een gemeentelijke onderscheiding zou moeten ontvangen.

Hoe lang duurt het?

De aanvraag voor een Gemeentelijke onderscheiding dient uiterlijk drie maanden voor de datum van uitreiking te worden ingediend.

Bent u het niet eens met het besluit?

Als een aanvraag wordt afgewezen is tegen dit besluit geen bezwaar of beroep mogelijk.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact op met ons.