Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Geluidsapparatuur in horecabedrijven

Omschrijving

Let op

Omdat een ontheffing of vergunning voor geluidsapparatuur in een horecabedrijf vaak samen gaat met andere vergunningen is het verstandig om eerst telefonisch contact op te nemen met de gemeente Oss, balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Als u in een horecabedrijf vaak geluidsapparatuur wilt gebruiken, heeft u een vergunning nodig. Daarin staan de voorwaarden en eisen waar u aan moet voldoen. Zo voorkomt u overlast voor omwonenden en de omgeving.

vergunningen , vergunningverlening , vergunningverstrekking , theater , ontheffing of vrijstelling van verbod van geluidsapparatuur in horeca-inrichtingen , discotheek , bioscoop , geluidoverlast , geluidhinder , toestemming voor muziek horeca

Wat moet u doen?

Zo vraagt u een vergunning aan of geeft u een melding door:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waar u de apparatuur gebruikt
  • welke apparatuur u wilt gebruiken
  • waarom u de apparatuur nodig heeft
  • wanneer en hoe laat u de apparatuur gebruikt
  • eventueel: een akoestisch rapport

Wat kost het?

Voor meer informatie over de kosten van de vergunning kunt u contact opnemen met de gemeente, balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

 

Hebt u nog vragen?

U vraagt de vergunning aan bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Voor meer informatie neem contact met ons op:

 • e-mail: baliebml@oss.nl
 • telefoon: 14 0412 (bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur)