Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Omschrijving

Een dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. Deze boete kan de gemeente krijgen als zij te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is.

klacht , vergoeding , dwangsom , sanctie , compensatie , boete , geen vergunning gekregen , Geldbedrag , vonnis , nalatigheid gemeente , straffe , vergeldig , gemeente heeft niet op tijd een beslissing genomen , te late beslissing gemeente , gemeente heeft te laat besloten , geen reactie van de gemeente

Wat zijn de voorwaarden?

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als u de gemeente te laat op de hoogte heeft gesteld.
  • Als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
  • Als de aanvraag niet volledig is.
  • Als het gaat om een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). Dat is een aanvraag om bestuurlijke informatie.

Wat moet u doen?

Zo laat u de gemeente weten dat zij te laat is met het nemen van een beslissing:

Hoe lang duurt het?

De gemeente moet binnen 2 weken na ontvangt van het formulier ‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’ alsnog een beslissing nemen. Heeft de gemeente dit niet gedaan? Dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt de gemeente ook dwingen een besluit te nemen. Dit doet u door meteen na afloop van de beslistermijn beroep in te stellen bij de rechter. Dit is meestal de rechtbank.