Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Buitenlandse kinderen adopteren

Omschrijving

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders.
De meeste adoptiekinderen komen uit het buitenland. U kunt alleen of als paar een kind uit het buitenland adopteren. Ook homoseksuele paren kunnen een verzoek doen.
U kunt een eenmalige tegemoetkoming in de adoptiekosten aanvragen bij het Agentschap SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

voogdij , adopteren , adoptie kind

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor het adopteren van een buitenlands kind zijn onder andere:

  • U woont in Nederland.
  • U bent niet ouder dan 42 jaar op het moment dat u beginseltoestemming aanvraagt.
  • U laat zich medisch keuren. Uw gezondheid vormt geen bezwaar voor adoptie.

Een land kan zelf ook voorwaarden stellen aan adoptie. Wilt u als paar van hetzelfde geslacht een kind uit het buitenland adopteren? Dan moet het land dit goed vinden.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor adoptie uit het buitenland op Rijksoverheid.nl.

Wat moet u doen?

Zo start u met het adoptieproces:

Het aanvraagformulier (beginseltoestemming) is verkrijgbaar bij de Stichting Adoptievoorzieningen (SAV). Dit is een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. U kunt hier terecht voor achtergrondinformatie en begeleiding. Het telefoonnummer is: [030] 2330340 (maandag t/m vrijdag 9.00 tot 14.00 uur).

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.