Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Bouwstoffen melden

Omschrijving

Bouwbedrijven, particulieren en overheidsinstellingen  moeten een melding maken van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug.
Het gaat bijvoorbeeld om bouwstoffen zoals:

  • Primaire (geen afval) stoffen (grond en bouwstoffen) bijvoorbeeld:
    • betonproducten zoals cellenbeton, klinkers en kalkzandsteen, of
    • klei- en zandachtige materialen zoals baggerspecie, grind, ophoogzand en grond.
  • Secundaire (wel afval) stoffen, bijvoorbeeld:
    • brekerzand, zeefzand, slakken of menggranulaat.

Deze bouwstoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is bedoeld om de bodem en grond schoon te houden. Bovendien wordt het hergebruik van afvalstoffen aangemoedigd.

storten van bouwafval of puin , afvoer van bouwafval , melden toepassing bouwstof , bouwmaterialen , melding bouwmaterialen

Wat zijn de voorwaarden?

Het toepassen van vrijwel alle verontreinigde grond en bagger moet u vijf dagen voor toepassing melden.

Omdat bij de behandeling van de aanvraag meerdere afdelingen en wetten betrokken zijn is het verstandig om telefonisch contact op te nemen met de gemeente, balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving (telefoon: 14 0412)

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Als u bouwstoffen wilt gebruiken, neem dan eerst contact op met de gemeente, balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Ook voor meer informatie kunt u bij deze afdeling terecht. De melding doet u bij het landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit.

Voor meer informatie neem contact met ons op:

  • e-mail: baliebml@oss.nl
  • telefoon:¬†14 0412 (bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur)