Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Inburgeren

Omschrijving

Deze video is ook beschikbaar in:

Arabisch

Dari

Engels

Farsi

Pashto

Somali

Spaans

Tigrinya

Komt u van buiten de Europese Unie in Nederland wonen? Dan moet u meestal inburgeren. Door in te burgeren doet u zo snel mogelijk mee in de samenleving. U leert de Nederlandse taal, hoe alles werkt en hoe wij met elkaar omgaan in Nederland. Daarna doet u een inburgeringsexamen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd.

Wet Inburgering Nieuwkomers , WIN , inburgeringsprogramma , begeleiding nieuwkomers , begeleiding statushouder , begeleiding asielzoeker , integratie , inburgering , nederlands leren , inburgeringplicht , inburgeringsexamen , integreren , buitenlander in nederland , participatieverklaring , verklaring , participatie

Wat moet u doen?

Inburgeren vóór 1 januari 2022

Kreeg u uw verblijfsvergunning voor 1 januari 2022? Lees dan op www.inburgeren.nl hoe u moet inburgeren.

Inburgeren vanaf 1 januari 2022

Kreeg u uw verblijfsvergunning op of na 1 januari 2022? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarin staat vanaf welke datum u moet inburgeren. Heeft u de brief niet meer? Kijk hiervoor dan in Mijn inburgering. Vanaf de datum dat u uw verblijfsvergunning kreeg, heeft u 3 jaar de tijd om het inburgeringsexamen te halen. Dit is uw inburgeringstermijn.

Plan Inburgering en Participatie

De gemeente Oss helpt u bij uw inburgering. We maken samen een persoonlijk plan. Dat noemen we het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Dit plan past bij uw wensen, behoeften en mogelijkheden voor het vinden van (vrijwilligers)werk. In het plan staat bijvoorbeeld:

  • welke cursus u gaat doen
  • hoe goed u Nederlands leert (het taalniveau, meestal taalniveau B1)
  • of u examen moet doen en welk examen dat is

Wat kost het?

Wie betaalt de kosten voor scholing?

Asielmigranten die inburgeren gaan naar het ROC (vanaf 1 januari 2022 Koning Willem I College). De gemeente Oss regelt en betaalt de school voor u. U kunt daarom geen geld lenen bij DUO.

Bent u geen asielmigrant? Maar een gezinsmigrant of een andere migrant? Dan kunt u zelf een cursus en school kiezen. Dit betaalt u zelf. U kunt hiervoor geld lenen bij DUO. Daarover leest u meer op hun website. De gemeente helpt u graag met het maken van een goede keuze.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Bijvoorbeeld over:

  • welke inburgeringscursussen er in Oss zijn
  • de kosten van een inburgeringscursus
  • hoe u de Nederlandse taal kunt oefenen met een taalmaatje of met iemand in de buurt
  • websites die u helpen om de taal te oefenen
  • inburgeringstermijnen en/of mogelijkheden voor ontheffing van de inburgering

Vul dan het contactformulier in. U krijgt binnen 3 werkdagen antwoord.

Belt u liever? Neem dan contact op via 14 0412.