Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Inburgeren

Omschrijving

Als u in Nederland komt wonen en niet de Nederlandse nationaliteit hebt, bent u verplicht en zelf verantwoordelijk om in te burgeren. Inburgeren betekent dat u de Nederlandse samenleving leert kennen en de Nederlandse taal leert. U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen deze termijn moet u het inburgeringsexamen halen.

Ga voor meer informatie naar de website van DUO.

begeleiding asielzoeker , begeleiding nieuwkomers , begeleiding statushouder , buitenlander in nederland , inburgering , inburgeringplicht , inburgeringsexamen , inburgeringsprogramma , integratie , integreren , nederlands leren , Wet Inburgering Nieuwkomers , WIN

Meer informatie

Wetten en regels

Adressen

Naam: DUO - inburgeren
Postadres: , 764Groningen
Telefoonnummer: (050) 599 96 00
Url: https://www.inburgeren.nl/footer/Contact-met-DUO.jsp
Opmerkingen:

Wilt u bellen met DUO? Dat kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.