Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Inburgeren

Omschrijving

Als u in Nederland komt wonen, niet de Nederlandse nationaliteit hebt en niet vanuit een Europees land komt, bent u verplicht om in te burgeren. Inburgeren betekent dat u de Nederlandse samenleving leert kennen en de Nederlandse taal leert. U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen deze termijn moet u het inburgeringsexamen halen.

Van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ontvangt u hierover informatie. Ook kunt informatie vinden op de website van DUO.

De wet inburgering verandert vanaf 2021. Tot deze verandering geeft de gemeente Oss informatie over inburgeren in Oss. Neem contact met ons op via e-mail als u meer wilt weten over:

  • inburgeringscursussen in Oss
  • de kosten van een inburgeringscursus
  • de mogelijkheden om de Nederlandse taal te oefenen met een taalmaatje of in de eigen wijk/dorp
  • websites die u helpen om de taal te oefenen
  • inburgeringstermijnen en/of mogelijkheden voor ontheffing van de inburgering

U krijgt dan binnen 3 werkdagen een antwoord op uw vraag.

begeleiding asielzoeker , begeleiding nieuwkomers , begeleiding statushouder , buitenlander in nederland , inburgering , inburgeringplicht , inburgeringsexamen , inburgeringsprogramma , integratie , integreren , nederlands leren , Wet Inburgering Nieuwkomers , WIN

Meer informatie

Wetten en regels