Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Inburgeren

Als u in Nederland komt wonen en niet de Nederlandse nationaliteit hebt, bent u verplicht en zelf verantwoordelijk om in te burgeren. Inburgeren betekent dat u de Nederlandse samenleving leert kennen en de Nederlandse taal leert. Hoe dat werkt leest u op deze pagina.

Inburgeringscursus

Om in te burgeren kunt u een cursus volgen. Dat doet u via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen deze termijn moet u het inburgeringsexamen halen.

Ontheffing voor inburgering

Kunt u niet inburgeren? Of bent u al voldoende ingeburgerd? Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om niet in te burgeren. U kunt geen ontheffing aanvragen vanwege analfabetisme. U vraagt de ontheffing aan bij DUO.

Links naar meer informatie

Contact

Voor meer informatie neem contact met DUO: www.inburgeren.nl.

begeleiding asielzoeker , begeleiding nieuwkomers , begeleiding statushouder , buitenlander in nederland , inburgering , inburgeringplicht , inburgeringsexamen , inburgeringsprogramma , integratie , integreren , nederlands leren , Wet Inburgering Nieuwkomers , WIN

Wetgeving