Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Mobiel breken bouw- en sloopafval

Omschrijving

Besluit Mobiel breken bouw- en sloopafval

Het doel van dit Besluit is ervoor te zorgen dat het breken van puin op een goede manier gebeurt. Het is belangrijk dat de omgeving zo min mogelijk last heeft van de breekwerkzaamheden. Denk hierbij aan geluids- of stofoverlast. Maar ook de verwerking van het puin moet op een een juiste manier gebeuren. Dit Besluit is voor breekwerkzaamheden die maximaal 3 maanden duren. Een bedrijf waar structureel puin wordt gebroken en daar een milieuvergunning voor heeft, valt niet onder dit Besluit.

Wat regelt het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval?

In het Besluit staan veel regels. Vastgelegd staat dat het puin niet van een andere plek mag komen en hoort bij de werkzaamheden die plaatsvinden op de locatie waar de breker staat. Ook staan in het Besluit regels voor o.a. geluid en bodembescherming. Verder is de tijd dat de breker gebruikt mag worden beperkt. Breken mag alleen tussen 7.00 en 19.00 uur maar niet in het weekend of op feestdagen. 

puinbreker , mobiele puinbreker , mobiel puinbreken

Wat zijn de voorwaarden?

U moet zich houden aan de regels van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. 

Wat moet u doen?

Als bekend is wat de definitieve startdatum van de breekwerkzaamheden is, dan moet u dit minimaal 2 dagen van te voren aan ons doorgeven. U heeft hierover informatie ontvangen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Bouwen Milieu en Leefomgeving.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan het besluit mobiel breken.

Hoe lang duurt het?

De melding moet minimaal 15 werkdagen voordat u start met breken bij de gemeente binnen zijn.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.