Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Omschrijving

Wat is het doel van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval?

Het doel van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is om te zorgen dat het breken van puin op een goede manier gebeurt. Het is belangrijk dat de omgeving zo min mogelijk last heeft van de breekwerkzaamheden. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan geluids- of stofoverlast. Maar ook moet er op een goede manier worden omgegaan met puin. Dit Besluit is bedoeld voor breekwerkzaamheden die maximaal 3 maanden duren, dus bijvoorbeeld bij het slopen van een gebouw. Een bedrijf waar structureel puin wordt gebroken en daar een milieuvergunning voor heeft valt niet onder dit Besluit.

Wat regelt het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval?

In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval staan veel regels. Zo staat er bijvoorbeeld in dat het puin wat wordt gebroken niet van een andere plek mag komen dan waar de breker staat. Het breken moet namelijk direct horen bij werkzaamheden op die plek. Ook staan in het Besluit regels voor bijvoorbeeld geluid en bodembescherming. Verder is de tijd dat de breker gebruikt mag worden beperkt. Breekwerkzaamheden zijn namelijk tussen 19:00 en 7:00 uur, en op zater-, zon- en feestdagen verboden.

mobiel puinbreken , mobiele puinbreker , puinbreker

Wat zijn de voorwaarden?

U moet zich houden aan de regels van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. 

Als bekend is wat de definitieve startdatum van de breekwerkzaamheden is, dan moet u dit minimaal 2 dagen van te voren aan ons doorgeven.

Wat moet u doen?

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan het besluit mobiel breken.

Hoe lang duurt het?

De melding moet minimaal 15 werkdagen voordat u start met breken bij de gemeente binnen zijn.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.