Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Paspoort en/of identiteitskaart voor uw kind

Omschrijving

Identiteitskaart

Wilt u een identiteitskaart aanvragen voor uw kind die nog geen 12 jaar is dan is er toestemming nodig van degene die het gezag heeft over het kind.

Is uw kind 12 jaar of ouder dan is er geen toestemming nodig om een identiteitskaart aan te vragen voor uw kind. Het kind mag zelfstandig een identiteitskaart aanvragen aan het loket van burgerzaken.

Paspoort

Wilt u voor uw kind een paspoort aanvragen die de leeftijd van nog geen 18 jaar heeft bereikt dan is er toestemming nodig van degene die het gezag heeft over het kind. 

Toestemmingsformulier

U vult het toestemmingsformulier in en het formulier wordt ondertekend door de gezaghouders van het kind. Dit formulier (let op de voorwaarden die op het formulier staan) neemt u mee als u een identiteitskaart en/of een paspoort gaat aanvragen voor uw kind bij de gemeente. 

Identificatieplicht

In Nederland moet iedereen vanaf 14 jaar op verzoek een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen. Dit is geregeld in de Wet op de Identificatieplicht. Op grond van andere wetgeving gelden er echter soms andere regels.

De Verzekeringswet bijvoorbeeld verplicht iedereen die zorg geniet of wil genieten een geldig identiteitsbewijs in bezit te hebben. In de praktijk betekent dit dat als je je bij het ziekenhuis meldt, een geldig identiteitsbewijs altijd verplicht is. Ook voor kinderen jonger dan 14 jaar.

Vermissing van uw reisdocument

U kunt uw vermissing digitaal bij de gemeente melden. Aan de hand van deze vermissingsverklaring wordt uw document in de basisregistratie personen (BRP) als vermist geregistreerd.

ID , identiteitskaart , kind , paspoort , reisdocument

Wat zijn de voorwaarden?

  • kind is aanwezig bij de aanvraag van het reisdocument
  • kind is aanwezig bij het ophalen van het reisdocument
  • U maakt online een afspraak.

Wanneer heeft u het toestemmingsformulier nodig?

  • kind is jonger dan 12 jaar bij aanvraag identiteitskaart
  • kind is jonger dan 18 jaar bij aanvraag paspoort

Wie heeft het gezag?

Wat moet u doen?

U maakt online een afspraak.

U neemt mee:

Wat kost het?

Tarieven 2021

Identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar (5 jaar geldig): €32,90.

Met spoed: €32,90 + €50,90= €83,80.

 

Paspoort voor kinderen tot 18 jaar (5 jaar geldig): €56,55.

Met spoed: €56,55 + €50,90 = €107,45.

 

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.