Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Financiele regeling voor een monument aanvragen, subsidie

Omschrijving

Een lening voor monumenten vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds. Er zijn verschillende leningen:

 • Cultuurfonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie.
 • Monumenten-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie, aankoop of aanvullende kosten.
 • Gecombineerde lening: Hiermee financiert u de restauratie en het energiezuiniger maken van een monument.
 • Restauratiefonds-hypotheek: Hiermee financiert u de restauratie.

Het ligt aan het soort monument welke lening u kunt gebruiken:

 • gemeentelijk monument:
  • Cultuurfondshypotheek
  • Monumentenhypotheek
  • Gecombineerde lening
 • provinciaal monument:
  • Cultuurfondshypotheek
  • Monumentenhypotheek
  • Gecombineerde lening
 • rijksmonument:
  • Restauratiefonds
  • Monumentenhypotheek
  • Gecombineerde lening

Er zijn niet alleen leningen maar ook subsidies voor monumenten. Deze vraagt u aan bij de overheid, provincie of gemeente. Er zijn verschillende subsidies, zoals de Subsidie instandhouding rijksmonumenten, Instandhoudingssubsidie woonhuismonumenten en Subsidie voor herbestemming.

financiële bijdrage aan , subsidie(s) , subsidieverstrekking , subsidieregeling monumenten , hypotheek , financiële bijdrage aan , historisch monumentaal pand , financieren monumentaal pand

Meer informatie

Wetten en regels

Adressen

Naam: Provincie Noord-Brabant, Subsidies
Bezoekadres: Brabantlaan1, 5216TV's-Hertogenbosch
Postadres: , Postbus 90151's-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073-6808282
E-mail: subsidie@brabant.nl
Url: https://www.brabant.nl/contact