Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Werkzaamheden beheergebied provinciale vaarweg, ontheffing verbod

Omschrijving

De provincie kan vaarwegen in eigen beheer hebben. Als u aan 1 van deze vaarwegen werkzaamheden wilt verrichten, dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. De ontheffing geldt alleen voor provinciale besluiten en verboden. Bij werkzaamheden kunt u denken aan het aanleggen van oevervoorzieningen en insteekhavens. De bepalingen richten zich onder andere op de bescherming en het gebruik van de vaarweg.

Wat zijn de voorwaarden?

U vraagt ontheffing aan als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  • u wilt werkzaamheden uitvoeren binnen het beheergebied van een vaarweg ( zoals het aanbrengen van kabels en leidingen);
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.

Hoe lang duurt het?

Het waterschap neemt binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

 

Adressen

Naam: Waterschap Brabantse Delta
Bezoekadres: Bouvignelaan5, 4836 AABreda
Postadres: , 5520Breda
Telefoonnummer: 076-5641000

Hebt u nog vragen?

U doet het verzoek om vergunning bij waterschap Brabantse Delta.