Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Subsidie stimuleringsregeling wonen in het centrum

Pandeigenaren in het centrum van Oss kunnen subsidie aanvragen om hun winkel- of horecapand om te bouwen naar één of meer woonruimten. In het centrum-kerngebied gaat het om wonen boven winkels. In het centrum-randgebied geldt de regeling ook voor de begane grond. Het subsidiebedrag hangt af van het aantal en het type woonruimten en de daadwerkelijke kosten van de verbouwing.

Wat moet u doen?

Geen budget meer beschikbaar

Het bedrag dat beschikbaar was voor deze regeling is inmiddels volledig toegekend. Het is op dit moment niet mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Links naar meer informatie

gebruik horecepand , gebruik winkelpand , stimuleren wonen centrum , subsidie , wonen centrum , zelfstandige woonruimte

Voorwaarden

  • Bij een zelfstandige woonruimte is de subsidie maximaal € 20.000,-- per woonruimte (max. 50% van de kosten).
  • Maximaal € 60.000,-- subsidie per pand.
  • Bij een onzelfstandige woonruimte is de subsidie maximaal € 2.500,-- per woonruimte of kamer (max. 50% van de kosten).
  • Maximaal 2 nieuwe woonruimten op de begane grond per pand.
  • Maximaal 3 nieuwe woonruimten per bovenverdieping per pand.