Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Subsidie stimuleringsregeling wonen in het centrum

Omschrijving

Pandeigenaren in het centrum van Oss kunnen subsidie aanvragen om hun winkel- of horecapand om te bouwen naar één of meer woonruimten. In het centrum-kerngebied gaat het om wonen boven winkels. In het centrum-randgebied geldt de regeling ook voor de begane grond. Het subsidiebedrag hangt af van het aantal en het type woonruimten en de daadwerkelijke kosten van de verbouwing.

subsidie

Wat zijn de voorwaarden?

  • bij een zelfstandige woonruimte is de subsidie maximaal € 15.000,-- per woonruimte (max. 50% van de kosten)
  • maximaal € 45.000,-- subsidie per pand
  • bij een onzelfstandige woonruimte is de subsidie maximaal € 2.500,-- per woonruimte of kamer (max. 50% van de kosten)
  • maximaal 2 nieuwe woonruimten op de begane grond per pand
  • maximaal 3 nieuwe woonruimten per bovenverdieping per pand

Wat moet u doen?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u een volledige aanvraag doen. Een volledige aanvraag bestaat uit:

  1. het indienen van een aanvraag
  2. een raming van de bouwkosten

Meer informatie