Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Badinrichting, voorlichting en klachten

Omschrijving

Een badinrichting is een (zwem)bad voor het publiek. Denk bijvoorbeeld aan openbare zwembaden, zwembaden in hotels en op campings en medische baden. Een badinrichting moet voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. De omgevingsdienst controleert of een badinrichting aan deze eisen voldoet. Neem voor informatie over hygiëne en veiligheid van badinrichtingen contact op met de omgevingsdienst. Klachten over hygiëne en veiligheid meldt u ook bij de omgevingsdienst.

Wetten en regels

Adressen

Naam: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal28, 5611 GGEindhoven
Postadres: , 8035Eindhoven
Telefoonnummer: 088 - 369 03 69
Url: http://www.odzob.nl/contact/

Hebt u nog vragen?

U kunt uw verzoek om informatie of klacht over badinrichtingen indienen bij de omgevingsdienst Zuidoost Brabant .