Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Kledingbank, kleding brengen of halen

Omschrijving

De Stichting Kledingbank Oss geeft goede, nog bruikbare kleding door aan de mensen die zelf geen geld hebben om kleding te kopen. Iedereen die daarvoor in aanmerking komt, kan elke drie maanden zes kledingstukken uitzoeken.

Hoe werkt het?

De Kledingbank werkt met doorverwijzers. Doorverwijzers zijn hulpverleners en organisaties die contact leggen tussen de klant en de Kledingbank. Om in aanmerking te komen voor de Kledingbank moet u een schriftelijke doorverwijzing hebben. De Kledingbank accepteert o.a. de volgende doorverwijzers:

  • voedselbank Oss en Grave
  • afdeling Werk & InkomenĀ gemeente Oss
  • schuldsanering Oss
  • vluchtelingenwerk Oss e.o.
  • kerkgenootschappen Oss e.o.
  • ONS Welzijn

Wat moet u doen?

  • kleding halen kan elke woensdag van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Breng een geldig legitimatiebewijs mee.
  • kleding, schoenen en bed textiel brengen kan elke maandag en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
  • uĀ kunt kleding op werkdagen van 9.30 tot 16.30 uur ook in de kledingbak bij de Kledingbank doen.
geldgebrek , voedselbank

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Linkensweg 1A
5348 CJ Oss

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 18.00 uur via 06-42861225. Of per email via kledingbankoss@kpnmail.nl.