Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen

Omschrijving

Als u iets gaat bouwen of verbouwen hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt ook voor klein werkzaamheden zoals een schutting, dakterras of dakkapel. Ook wijzigingen in de constructie valt onder bouwen en verbouwen.

Vergunningcheck

De vergunningcheck vertelt u voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning nodig heeft. Behalve voor het afwijken van het bestemmingsplan. U kunt zelf opzoeken of uw plan past binnen het bestemmingsplan.

Gecombineerde aanvraag

Een omgevingsvergunning bestaat altijd uit 1 of meerdere activiteiten, afhankelijk van wat u gaat doen en waar u dat gaat doen. U vraagt de combinatie in 1 keer aan.

De basis is de bouwactiviteit zelf, bijvoorbeeld een aanbouw maken of een schuur bouwen. U doet online de vergunningscheck. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die meteen digitaal aanvragen. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt er ook voor kiezen om het formulier te downloaden en de aanvraag later op papier bij de gemeente aan te leveren.

dakkapel , carport , huisnummers , kadaster , bouwen , adres , verbouwen , landmeten , tuinmuur%20bouwen , hek , afscheiding , uitbouw , schutting , erfafscheiding , aanbouw , muren , nieuw adres , verbouwing , muur , poort , erf , percelen , haag , landmeter , erfscheiding , hoog , huisnummer aanvragen , hoe hoog , hekwerk , hoogte , perceelsgrens , grens , bordje , huisnummerbordje , vergunning dakkapel , wijziging huisnummering , wijziging huisnummers , hoogte hek , hoogte haag , perceelsafscheiding , scheiding perceel , peilhoogte , pijlhoogte , huisnummerbordjes , huisnummerschildje , adres aanmaken , Milieuvergunning , bouwvergunning , sloopvergunning , aanlegvergunning , kappen , monumentenvergunning , kapvergunning , reclamevergunning , ontheffing bestemmingsplan , omzagen , olo , ontheffing verbod lozen afvalwater , vergunning voor handelingen in beschermd natuurgebied , uitweg/inritvergunning , vergunning voor alarminstallatie aan een woning of gebouw , provinciaal projectbesluit , principeverzoek , principe-verzoek , vooroverleg

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt. Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Wat moet u doen?

1. Controleer of u een vergunning nodig heeft

2. Vergunningcheck doen

  • Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig heeft? Doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.

3. Vooroverleg

  • Wilt u nog geen definitieve aanvraag doen dan kunt u een vooroverleg indienen. We ontvangen graag een tekening met een duidelijke situatietekening en een plattegrond met de bestaande én nieuw situatie. Stuur deze informatie, samen met het intakeformulier, naar baliebml@oss.nl. Complexe aanvragen of initiatieven worden wekelijks besproken bij de intaketafel.

4. Vergunning aanvragen

  • Wilt u gelijk een definitieve aanvraag doen ga dan naar www.omgevingsloket.nl en vraag de aanvraag digitaal aan. Complexe aanvragen of initiatieven worden wekelijks besproken bij de intaketafel.

Wat kost het?

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Een volledig overzicht van de kosten staat in de Legesverordening 2023.

Hoe lang duurt het?

Bij de omgevingsvergunning zijn er twee procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide procedure.
Meestal is de reguliere procedure van toepassing en nemen we binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag. Soms hebben we meer tijd tijd nodig. We kunnen de beslisperiode één keer verlengen met nog eens zes weken. De gemeente moet op tijd een beslissing nemen anders krijgt u de vergunning.
De uitgebreide procedure geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij afwijking van het bestemmingsplan. De beslistermijn hiervoor is 26 weken. Deze mag ook met zes weken verlengd worden.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Vragen over indienen van bezwaar en beroep? Kijk bij 'bezwaarschrift indienen'.