Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Omgevingsvergunning aanvragen

U wilt iets bouwen of verbouwen? Een inrit aanleggen of kappen? Dit kan vaak alleen met een omgevingsvergunning. Heeft u meerdere toestemmingen nodig, dan kunt u deze samenvoegen in de omgevingsvergunning. Of dat in uw geval ook zo is, controleert u met de online vergunningscheck in het Omgevingsloket Online (OLO). Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die meteen aanvragen. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wilt u nog geen definitieve aanvraag doen dan kunt u een verzoek tot vooroverleg doen. Hiervoor ontvangen wij graag een tekening met uw plannen met begeleidend schrijven. Dit kunt u digitaal indienen bij baliebml@oss.nl

Wat moet u doen?

U kunt vooraf een vergunningscheck uitvoeren op www.omgevingsloket.nl. U weet meteen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Is dit het geval vul dan het aanvraagformulier in. Dit kan digitaal en op papier.

  • Gebruikt u het digitale formulier houd dan uw DigiD of eHerkenning bij de hand. Denk ook aan het toevoegen van bijlagen.
  • Gebruikt u een papieren formulier? Stuur dit samen met de tekening naar het adres dat op het formulier staat. Inleveren bij de balie mag natuurlijk ook. Maakt u hiervoor telefonisch een afspraak.

Online regelen

Termijn

Bij de omgevingsvergunning zijn er twee procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide procedure.
Meestal is de reguliere procedure van toepassing en nemen we binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag. Soms hebben we meer tijd tijd nodig. We kunnen de beslisperiode één keer verlengen met nog eens zes weken. Wat als de gemeente nog geen beslissing heeft genomen? Dan krijgt u de omgevingsvergunning.
De uitgebreide procedure geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij afwijking van het bestemmingsplan. De beslistermijn hiervoor is 26 weken. Deze mag met zes weken verlengd worden.

Links naar meer informatie


Voorwaarden

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Kosten

Voor meer informatie over legeskosten kijkt u in de legesverordening 2017. Eventueel neemt u contact op met balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Wetgeving

Bezwaar en beroep

Vragen over indienen van bezwaar en beroep? Kijk bij 'bezwaarschrift indienen'