Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Omgevingsvergunning aanvragen

Omschrijving

U wilt iets bouwen of verbouwen? Een inrit aanleggen of kappen? Dit kan vaak alleen met een omgevingsvergunning. Heeft u meerdere toestemmingen nodig, dan kunt u deze samenvoegen in één omgevingsvergunning. Of dat in uw geval ook zo is, controleert u met de online vergunningscheck in het Omgevingsloket Online (OLO). Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die meteen digitaal aanvragen. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt er ook voor kiezen om het formulier te downloaden en de aanvraag later op papier bij de gemeente aan te leveren.

dakkapel , carport , huisnummers , kadaster , bouwen , adres , verbouwen , landmeten , tuinmuur%20bouwen , hek , afscheiding , uitbouw , schutting , erfafscheiding , aanbouw , muren , nieuw adres , verbouwing , muur , poort , erf , percelen , haag , landmeter , erfscheiding , hoog , huisnummer aanvragen , hoe hoog , hekwerk , hoogte , perceelsgrens , grens , bordje , huisnummerbordje , vergunning dakkapel , wijziging huisnummering , wijziging huisnummers , hoogte hek , hoogte haag , perceelsafscheiding , scheiding perceel , peilhoogte , pijlhoogte , huisnummerbordjes , huisnummerschildje , adres aanmaken , Milieuvergunning , bouwvergunning , sloopvergunning , aanlegvergunning , kappen , monumentenvergunning , kapvergunning , reclamevergunning , ontheffing bestemmingsplan , omzagen , olo , ontheffing verbod lozen afvalwater , vergunning voor handelingen in beschermd natuurgebied , uitweg/inritvergunning , vergunning voor alarminstallatie aan een woning of gebouw , provinciaal projectbesluit

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Wat moet u doen?

1. Controleer of u een vergunning nodig heeft

2. Vergunningcheck doen

  • Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig heeft? Doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.

3. Vooroverleg

  • Wilt u nog geen definitieve aanvraag doen dan kunt u een vooroverleg indienen. We ontvangen graag een tekening met een duidelijke situatietekening en een plattegrond met de bestaande én nieuw situatie. Stuur deze informatie, samen met het intakeformulier, naar baliebml@oss.nl. Complexe aanvragen of initiatieven worden wekelijks besproken bij de intaketafel.

4. Vergunning aanvragen

  • Wilt u gelijk een definitieve aanvraag doen ga dan naar www.omgevingsloket.nl en vraag de aanvraag digitaal aan. Complexe aanvragen of initiatieven worden wekelijks besproken bij de intaketafel.

Wat kost het?

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Een volledig overzicht van de kosten staat in de Legesverordening 2022.

Hoe lang duurt het?

Bij de omgevingsvergunning zijn er twee procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide procedure.
Meestal is de reguliere procedure van toepassing en nemen we binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag. Soms hebben we meer tijd tijd nodig. We kunnen de beslisperiode één keer verlengen met nog eens zes weken. De gemeente moet op tijd een beslissing nemen anders krijgt u de vergunning.
De uitgebreide procedure geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij afwijking van het bestemmingsplan. De beslistermijn hiervoor is 26 weken. Deze mag ook met zes weken verlengd worden.

Meer informatie

Bent u het niet eens met het besluit?

Vragen over indienen van bezwaar en beroep? Kijk bij 'bezwaarschrift indienen'