Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Omgevingsvergunning aanvragen

Omschrijving

U wilt iets bouwen of verbouwen? Een inrit aanleggen of kappen? Dit kan vaak alleen met een omgevingsvergunning. Heeft u meerdere toestemmingen nodig, dan kunt u deze samenvoegen in de omgevingsvergunning. Of dat in uw geval ook zo is, controleert u met de online vergunningscheck in het Omgevingsloket Online (OLO). Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die meteen digitaal aanvragen. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. U kunt ervoor kiezen om het formulier te downloaden om de aanvraag later op papier aan te leveren.

aanbouw , aanlegvergunning , adres , adres aanmaken , afscheiding , bordje , bouwen , bouwvergunning , carport , dakkapel , erf , erfafscheiding , erfscheiding , grens , haag , hek , hekwerk , hoe hoog , hoog , hoogte , hoogte haag , hoogte hek , huisnummer aanvragen , huisnummerbordje , huisnummerbordjes , huisnummers , huisnummerschildje , kadaster , kappen , kapvergunning , landmeten , landmeter , Milieuvergunning , monumentenvergunning , muren , muur , nieuw adres , olo , omzagen , ontheffing bestemmingsplan , ontheffing verbod lozen afvalwater , peilhoogte , perceelsafscheiding , perceelsgrens , percelen , pijlhoogte , poort , provinciaal projectbesluit , reclamevergunning , scheiding perceel , schutting , sloopvergunning , tuinmuur%20bouwen , uitbouw , uitweg/inritvergunning , verbouwen , verbouwing , vergunning dakkapel , vergunning voor alarminstallatie aan een woning of gebouw , vergunning voor handelingen in beschermd natuurgebied , wijziging huisnummering , wijziging huisnummers

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden waar u aan moet voldoen, hangen af van de werkzaamheden waarvoor u toestemming vraagt.

Wat moet u doen?

1. Controleer of u een vergunning nodig heeft

2. Vergunningcheck doen

  • Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig hebt of melding moet doen?
  • Doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.

3. Vooroverleg

  • Wilt u nog geen definitieve aanvraag doen, dan kunt u laten controleren of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. U stuurt een email met daarin een tekening van uw plannen en een toelichting daarbij.

4. Vergunning aanvragen

Erf en perceelafscheiding

 In deze folder vindt U de regels voor erf- en perceelafscheiding. Het advies is om altijd de vergunningcheck te doen.

Wat kost het?

Voor meer informatie over legeskosten kijkt u in de Verordening leges 2020.

Hoe lang duurt het?

Bij de omgevingsvergunning zijn er twee procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide procedure.
Meestal is de reguliere procedure van toepassing en nemen we binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag. Soms hebben we meer tijd tijd nodig. We kunnen de beslisperiode één keer verlengen met nog eens zes weken. Wat als de gemeente nog geen beslissing heeft genomen? Dan krijgt u de omgevingsvergunning.
De uitgebreide procedure geldt in bijzondere gevallen: bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu en bij afwijking van het bestemmingsplan. De beslistermijn hiervoor is 26 weken. Deze mag met zes weken verlengd worden.

Meer informatie

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

Vragen over indienen van bezwaar en beroep? Kijk bij 'bezwaarschrift indienen'