Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Landmeetkundige gegevens inzien

Omschrijving

Soms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning of het oplossen van problemen over de erfgrens.

verstrekken , verstrekking , afgeven , afgifte , levering digitale bestanden landmeten

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Vraag bij het kadaster om een afschrift van de landmeetkundige gegevens. Er is ook een landelijke basiskaart die u online kunt inzien.