Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Duurzaamheidslening

Omschrijving

Let op

Vanwege groot succes is het beschikbare budget momenteel op. We werken er hard aan om nieuw budget beschikbaar te hebben en de regeling weer snel open te kunnen stellen.  Houd deze pagina in de gaten voor updates.
 
Let op! Geld lenen kost geld

Hoeveel kunt u lenen?

U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 15.000 lenen. Tot een bedrag van € 7.500 heeft de Duurzaamheidslening een looptijd van 10 jaar. Voor grotere bedragen een looptijd van 15 jaar. Het leenbedrag wordt bepaald op basis van de kosten voor de duurzaamheidsmaatregelen, exclusief btw (bij zonnepanelen) of eventuele subsidies. Er geldt een leeftijdsgrens van 75 jaar om in aanmerking te komen voor een duurzaamheidslening. De lening wordt op basis van annuïteiten afgelost. Het actuele rentetarief is zoals wordt gepubliceerd op de website van SVn.  Wilt u meer weten over de totale kosten dan is dit ook op de site van SVn te vinden.

Stappenplan aanvraag Duurzaamheidslening

  • alleen bestaande particuliere woningen in de gemeente Oss die bestemd zijn voor permanente bewoning komen in aanmerking voor een Duurzaamheidslening.
  • u moet bepalen welke energiebesparende maatregelen u wilt laten treffen. Bedenk daarbij dat voor een duurzaamheidslening alleen de in de verordening genoemde maatregelen in aanmerking komen.
  • er zijn verschillende subsidiemogelijkheden waar u gebruik van kunt maken en waarbij u nog steeds in aanmerking kunt komen voor een duurzaamheidslening. De subsidies moeten alleen in mindering worden gebracht op het gevraagde leenbedrag.
  • als u bovenstaande stappen doorneemt, weet u welke kosten u gaat maken.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen over de duurzaamheidsmaatregelen en de verordening kunt u terecht bij medewerkers van Bouwen Milieu en Leefomgeving van de gemeente Oss.

Heeft u financiële vragen over een duurzaamheidslening? Dan kunt u terecht bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), telefoon [088] 25 39 400. Kijk ook op www.svn.nl.

Persoonlijk advies

Wat past bij uw huis en uw portemonnee? Gaat u voor isolatie, HR++ glas of toch voor zonnepanelen? Of heeft u vragen over duurzame energie of een alternatief voor aardgas? Om hier achter te komen kunt u bij verschillende organisaties informatie inwinnen. Kijk voor informatie bij Oss Schakelt Door of bij Brabant woont slim.

subsidie , lening , zonnepanelen , energiezuinig , panelen , isolatie subsidie , duurzaamheid , isolatie , dakisolatie , dak , muur , spouw isolatie , isolatiesubsidie , spouwmuurisolatie , duurzaamheidlening , muurisolatie , duurzaamheids lening , lening duurzaam bouwen , boiler , subsidie dak , subsidie daken , zonnepanelenproject , zonneproject , zonopjedak , zon op je dak

Wat zijn de voorwaarden?

Welke maatregelen komen in aanmerking voor een lening? U moet de aanvraag doen vóórdat u de maatregelen uitvoert.

Asbestverwijdering  

Het verwijderen of vervangen van astbestdakbedekking als het in combinatie uitgevoerd wordt met duurzaamheidsmaatregelen zoals dakisolatie of zonnepanelen. Onder verwijdering van het asbestdak valt tevens een asbestinventarisatierapport en de eventuele vervanging van het dakbeschot en de daarbij behorene constructie en isolatie. Eventuele verwijdering van asbesttoepassingen aan de buitenkant van de woning inclusief de vervang- en herstelwerkzaamheden.

Isolatie dak

Dakisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 130mm dik.

Gelijkstroompomp en/of –ventilator

Bij de aanvraag moet een omschrijving van de gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator worden ingediend, voorzien van het merk en type.

Gevelisolatie

Gevelisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverkleing ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 130mm dik.

Hoogrendementsglas 

Hoogrendementsbeglazing mag een maximale warmtedoorgangs-coëfficient (U-waarde) hebben van 1,2 W/m²K. Bij het laten plaatsen van HR++-glas kunnen ook de kozijnen worden vervangen. Een houten of kunststof kozijn voldoet altijd, een aluminium kozijn mag een maximale U-waarde hebben van 2,4 W/m²K. Daarnaast is het mogelijk een themische glasfolie op bestaande (of nieuwe) beglazing te plaatsen om te voldoen aan de gevraagde kwaliteit (maximale U-waarde van 1,2 W/m²K).

Hoogrendementsketel

De CV-ketel moet een HR107-label hebben.

HRe-ketel of micro-wkk 

De HRe-ketel of micro-wkk heeft een minimaal vermogen van 0,8 kWe en maximaal 5 kWe. Het is bestemd voor ruimteverwarming van een bestaande woning, heeft een thermisch vermogen van ten minste 100% en een elektrisch rendement van ten minste 15%.

Installatie voor warmte-terugwinsysteem

De warmteterugwinning uit ventilatielucht dient een rendement te behalen van minimaal 90%. Voor de warmteterugwinning uit douchewater moet een omschrijving van de unit worden aangeleverd, waarin het merk en type WTW staan.

Isolerende deuren, kozijnen en/of panelen 

Tussen het voor- en achterblad van de deur(en) moet isolatiemateriaal aanwezig zijn. De U-waarde van de deur is maximaal 2,0 W/m²K. De isolerende panelen mogen een maximale U-waarde hebben van 0,7 W/m²K.

Maatwerkadvies

Spouwmuurisolatie

De isolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 1,3m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 50 mm dik.

Vloer- en bodemisolatie

De vloer- en bodemisolatie moet een minimale warmteweerstand (R-waarde) van 3,5m²K/W hebben. Volgens de kwaliteitsverklaring ISSO 82.1 wordt deze verplichte isolatiewaarde gehaald met isolatiemateriaal van 140 mm dik.

Vraaggestuurde ventilatie 

Bij de aanvraag moet een omschrijving van de ventilatie-unit, CO²-sensor en ventilatieschuiven worden ingediend, waarin het merk en type staan vermeld.

Warmtepomp

Een warmtepomp moet de hoofd- of basisruimteverwarming van een woning zijn en/of zorgt voor warm tapwater voor de woning. De warmtepomp is niet alleen gericht op actieve koeling. Bij de aanvraag moet een omschrijving van de warmtepomp worden ingediend, waarin het merk en type warmtepomp staan.

Waterzijdig inregelen

Bij de aanvraag van de lening moet een offerte van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren worden ingediend. In de offerte moet een omschrijving van de werkzaamheden staan.

Zonneboiler

Bij de aanvraag moet een omschrijving van de zonneboiler worden ingediend, waarin het merk en type zonneboiler staan.

 

Zonnepanelen

Bij de aanvraag moet een omschrijving van de zonnepanelen worden ingediend, waarin het merk en type zonnepanelen staan. Als particulier kunt u btw teruggave bij de belastingdienst doen. Dit bedrag moet u in mindering brengen op de investering.

Wat moet u doen?

U vraagt de lening vraagt  aan bij de gemeente Oss. U moet de aanvraag doen vóórdat u de maatregelen uitvoert. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. Is uw aanvraag na onze beoordeling akkoord dan kunt u de aanvraag digitaal indienen bij het SVn.

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan het afsluiten van de duurzaamheidslening.

Meer informatie