Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Kindgebonden budget aanvragen

Omschrijving

Voor ouders met opgroeiende kinderen en een laag of gemiddeld inkomen, is er een kindgebonden budget. Dit is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Kindgebonden budget vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Opvoeden , opgroeien , kinderen , geld , toeslag , kind , budget , vervangt kindertoeslag , ministerie jeugd en gezin

Wat moet u doen?

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van het verzamelinkomen van u en uw partner. Dat is het inkomen dat jullie samen verdienen. Hoe hoger uw inkomen, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het bedrag hangt ook af van het aantal kinderen dat u heeft en de leeftijd van de kinderen.

 

Hoe kunt u kindgebonden budget aanvragen?

Ontvangt u kinderbijslag? Dan stuurt de Sociale Verzekeringsbank uw gegevens automatisch door naar de Belastingdienst. Heeft u recht op kindgebonden budget? U krijgt hierover vanzelf bericht van de Belastingdienst. Ook schatten zij de hoogte van het kindgebonden budget in. Heeft u geen bericht gehad en denkt u wel recht te hebben op kindgebonden budget? Dan kunt u alsnog een aanvraag doen bij de Belastingdienst.

Meer informatie

Wetten en regels

Adressen

Naam: Belastingdienst
Telefoonnummer: 0800 - 0543
Url: http://www.belastingdienst.nl/

Hebt u nog vragen?

Heeft u vragen of wilt u kindgebonden budget aanvragen? Neem dan contact op met de Belastingdienst via telefoonnummer: 0800 – 0543. Of kijk op de website van de belastingdienst.