Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Honden uitlaten

Omschrijving

Wanneer u uw hond uitlaat zijn er een aantal regels:

  1. op een openbare plaats moet uw hond aangelijnd zijn. Dit geldt niet voor geleidehonden en hulphonden.
  2. binnen de bebouwde kom geldt een opruimplicht voor hondenpoep. Dit geldt niet voor geleidehonden en hulphonden.
  3. het is verboden honden uit te laten op een openbare kinderspeelplaats, zandbak, speelweide, trapveld, schoolterrein, sportveld, dierenweide, begraafplaats of een andere door het college aangewezen plaats.
  4. op losloopterreinen mag uw hond loslopen en hoeft u de hondenpoep niet op te ruimen.

 

Bijtincidenten meldt u bij de Politie.

hond , bijten , gebeten , beet , hondenbeet , hondebeet , valse hond , agressieve hond , hondenpoep , hond uitlaten , uitrenveld , uitlaatplek , uitrenveldje , hond aan de lijn , regels voor het uitlaten van honden en het opruimen

Wat zijn de voorwaarden?

De regels voor het uitlaten van uw hond zijn:

  • U houdt uw hond aan de lijn in de bebouwde kom.
  • U laat uw hond alleen loslopen op speciale uitrenveldjes.
  • U houdt uw hond weg van speeltuinen, speelveldjes en zandbakken (ook aangelijnd mogen ze daar niet komen).
  • U houdt uw hond weg van begraafplaatsen en bloemperken van de gemeente.
  • U ruimt de poep van uw hond zelf op.

Wat kost het?

U kunt een boete krijgen als u zich niet aan de regels houdt.

Loopt uw hond los binnen de bebouwde kom? Dan is de boete € 90,00.

Loopt uw hond los op een speelterrein? Dan is de boete € 140,00.

Daarnaast moet u administratiekosten betalen.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.