Zoeken
Zoeken
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Klacht of verzoek indienen over verkeer

Omschrijving

U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer, zoals lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Bijvoorbeeld het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. De gemeente neemt maatregelen om het verkeer veiliger te maken en beter te laten doorstromen. Voorbeelden zijn drempels, plateaus en 30 kilometer zones. Voor wegen die in beheer zijn van het rijk kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat.

stoplichten , verkeersregulering , verkeerslichten , drempels , plateau's , 30 km/uur , verkeersregelinstallaties , verkeersmaatregelen , stoplicht , duurzaam veilig , 30 km zone , maatregelen verkeer , verkeer verbeteren

Wat moet u doen?

Voor wegen die in beheer zijn van het rijk, kunt u een verzoek of klacht indienen bij Rijkswaterstaat. Voor provinciale wegen kunt u terecht bij de provincie.

Zo meldt u een klacht of dient u een verzoek in over het verkeer:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
    • uw naam en adres
    • een duidelijke omschrijving van uw klacht of verzoek
    • eventuele foto's of tekeningen

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.