Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Monumentenlijst

Omschrijving

De gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Dit gebeurt als een pand geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang is. De gemeente legt haar monumentenbeleid vast in de gemeentelijke monumentenverordening. Er is geen landelijke lijst van gemeentelijke monumenten.

De gemeente besteedt uiterste zorg aan het actueel houden van de gegevens. Het is mogelijk dat gegevens verouderd, incompleet of niet correct zijn. Mocht dit het geval zijn dan zou het fijn zijn als u contact opneemt met de vakspecialisten Erfgoed.

rijksmonument , stadsgezicht , gemeentelijke monument , dorpsgezicht , lijst monumenten

Meer informatie