Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Bijstand, uitkeringsfraude

Omschrijving

Als u een bijstandsuitkering krijgt, is het belangrijk dat u veranderingen in uw situatie op tijd bij de gemeente doorgeeft. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. De gemeente controleert actief of uw gegevens nog kloppen. Denkt u dat iemand fraudeert? Meld het dan bij de gemeente.

Geef wijzigingen door aan de gemeente!

Het is belangrijk dat u veranderingen in uw inkomen, werk of thuissituatie binnen 5 werkdagen doorgeeft bij de gemeente. Welke wijzigingen u doorgeeft en hoe u dat doet leest u op de pagina ‘Bijstand, geef veranderingen in uw (persoonlijke) situatie door’.

fraude , misbruik voorzieningen , misbruik uitkering , misbruik sociale dienst , bijstandsuitkering , bijstand fraude , frauderen , uikeringsfraude , oneerlijk bijstand , geen recht op bijstand , onterechte bijstand , bijstand boete , bijstand terugbetalen , scheiden bij bijstand , trouwen bij bijstand , wijziging doorgeven bij uitkering , vermoedelijke fraude , fraudering , ik denk dat iemand fraudeert , vermoeden van uitkeringsfraude , zwart werken bijstand

Wat moet u doen?

Hoe werkt fraudeonderzoek?

Twijfelt de gemeente of uw gegevens nog kloppen? Dan start de gemeente een fraudeonderzoek. Dat doen we om te onderzoeken of u nog de juiste uitkering krijgt. De gemeente verzamelt informatie en nodigt u uit voor een gesprek. Als dat nodig is, komen we bij u op huisbezoek. Meer informatie over het huisbezoek leest u op de pagina ‘Bijstand en huisbezoek’.

Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn:

  • niet doorgeven dat uw inkomen of vermogen verandert. Bijvoorbeeld als u een erfenis ontvangt, zwart werk doet of u een dure auto rijdt.
  • niet doorgeven dat u gevangen zit.
  • niet doorgeven dat uw gezinssamenstelling verandert. Bijvoorbeeld als iemand bij u is gaan wonen, u trouwt, gescheiden bent of als u doet alsof u gescheiden bent (schijnverlating).
  • een vals adres opgeven.

Hoe kunt u verdenking van fraude melden?

Iedereen kan uitkeringsfraude melden. Verdenkt u iemand van fraude met een uitkering? Dan kunt u dit doorgeven bij de gemeente via telefoonnummer 14 0412. Dit kan ook anoniem. Om uitkeringsfraude te melden, geeft u de volgende gegevens door:

  • wie verdenkt u van het plegen van fraude?
  • wat voor fraude wordt er gepleegd? Bijvoorbeeld zwart werken of samenwonen.
  • op welk adres is de fraude gepleegd ?
  • wanneer is de fraude gepleegd? Datum en tijdstippen.

Gaat het over fraude uit het verleden? Dan is de fraude moeilijk te bewijzen. Toch kan de gemeente ook een boete opleggen als iemand al geen uitkering meer heeft.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.