Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Berm gebruiken

Omschrijving

In de gemeente Oss mag u parkeren in de berm met uitzondering van aangewezen plaatsen en verhoogde grasstroken. Bermen zijn in dit geval grasstroken direct gelegen aan de weg. Parkeren in een park, plantsoen of een door de gemeente aangelegde groenstrook is verboden. Ook opslag van materialen in de berm is verboden. Dit verbod geldt niet voor:

 • voertuigen die gebruikt worden voor werkzaamheden;
 • voertuigen van de overheid;
 • voertuigen die staan op terreinen die bedoeld zijn als standplaats.
auto in berm parkeren , evenement , parkeren in de berm , standplaats wegkant , tent opzetten in berm , tijdelijk parkeren bij huwelijk , voertuig

Wat zijn de voorwaarden?

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Aanvraag uiterlijk 2 weken vóór plaatsing indienen.
 • Eén aanvraag per locatie.
 • Duidelijke locatietekening bijvoegen is een vereiste (bovenaanzicht, A4 of A3).
 • Aanvraagformulier volledig invullen.
 • Incomplete aanvragen (of te laat) worden in niet in behandeling genomen.
 • Kopie legitimatiebewijs verplicht bij elke eerste aanvraag per kalenderjaar;
 • Bedrijven: kopie Uittreksel Handelsregister KvK
 • Particulieren: kopie identiteitskaart of paspoort; geen rijbewijs
 • Overige rechtsvormen: kopie Notariële Akte van Oprichting

U geeft bij de aanvraag onder andere aan waarom u de berm wilt gebruiken. De gemeente kijkt ook naar de omstandigheden op de plaats die u wilt gebruiken.

Wat moet u doen?

U kunt een ontheffing voor het verbod aanvragen bij het college. Het bijbehorend formulier vindt u onderaan deze pagina.

Wat kost het?

Voor meer informatie over de kosten van de ontheffing kunt u contact opnemen met de gemeente, balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Wetten en regels