Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Voor- en Vroegschoolse educatie voor peuters en kleuters

Omschrijving

Lees ook het bericht 'Veranderingen in de kinderopvang' per 1 januari 2021

 

Alle kinderen verdienen een goede start en een stevige basis voor later. Daar hoort ook een goede taalontwikkeling bij. Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) kan daarbij helpen. Op deze pagina leest u hoe.

Wat is Voor- en Vroegschoolse educatie?

VVE is een opvang waar peuters en kleuters op een speelse manier geholpen worden bij hun taalontwikkeling. Nog voordat de basisschool begint. Kinderen doen daar leuke taalactiviteiten en spelletjes met thema’s zoals dieren, seizoenen en nog veel meer. Als uw kind vier jaar wordt, is er een overdracht naar de basisschool. Op deze manier sluit de basisschool goed aan bij de ontwikkeling van uw kind.

Wat moet u doen?

Het consultatiebureau adviseert u om uw kind aan te melden bij VVE peuter- en kinderopvang, omdat hij of zij een risico op een taalachterstand heeft. Om uw kind goed te begeleiden is het belangrijk dat hij of zij ten minste drie of vier dagdelen per week (12 of 16 uur) naar de VVE gaat.

Ouders helpen mee!

U helpt ook mee met het programma van de VVE. Bijvoorbeeld door:

  • naar informatiebijeenkomsten voor ouders te komen
  • mee te doen aan verschillende activiteiten op de opvang
  • thuis oefeningen te doen met uw kind. De Leesexpeditie van ONS welzijn en een (gratis) lidmaatschap van de bibliotheek en activiteiten die zij organiseren kunnen daarbij helpen
  • te overleggen over de ontwikkelingen van uw kind met de leidsters

Hoe kunt u uw kind aanmelden?

U meldt uw kind zelf aan bij een peuter- of kinderopvang. Onder ‘Links naar meer informatie’ vindt u de contactgegevens van de peuter- en kinderopvanglocaties in de gemeente Oss.

Wat kost VVE?

Als u uw kind aanmeldt bij de opvanglocatie, krijgt u informatie over de ouderbijdrage.

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Voor informatie over VVE neemt u contact op met de peuter- of kinderopvang van uw keus.

Informatie over Leesexpeditie bij Julie Goosen van ONS welzijn: Julie.goosen@ons-welzijn.nl.

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.