Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Slopen van monument, vergunning

Wilt u een monument slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als u een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen.

Wat moet u doen?

U kunt een omgevingsvergunning indienen op www.omgevingsloket.nl.

Bij deze aanvraag voegt u de volgende stukken toe:

  • foto's
  • situatieschets
  • korte beschrijving van het te slopen gebouw
  • een tekening van het gebouw met de maten (vaak een oude bouwtekening)

Online regelen

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.

sloopomgevingsvergunning , sloopvergunning , toestemming tot het slopen van bouwwerk of woning , vastgoed , verwijderen asbest

Voorwaarden

  • Het gaat om de sloop van een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • Het gaat om de sloop van een monument
  • In het bestemmingsplan¬†staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen

Kosten

Voor meer informatie over de kosten van de vergunning kunt u contact opnemen met de gemeente, Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Wetgeving

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.