Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Slopen van monument, vergunning

Omschrijving

Wilt u een monument slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als u een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen.

verwijderen asbest , sloopvergunning , toestemming tot het slopen van bouwwerk of woning , vastgoed , sloopomgevingsvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het gaat om de sloop van een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • Het gaat om de sloop van een monument
  • In het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen

Wat moet u doen?

U kunt een omgevingsvergunning indienen op www.omgevingsloket.nl.

Bij deze aanvraag voegt u de volgende stukken toe:

  • foto's
  • situatieschets
  • korte beschrijving van het te slopen gebouw
  • een tekening van het gebouw met de maten (vaak een oude bouwtekening)

Wat kost het?

Voor meer informatie over de kosten van de vergunning kunt u contact opnemen met de gemeente, Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak over het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.