Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Natuur - Natura 2000/PAS, subsidie

Omschrijving

Let op

Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken.

Vanaf begin januari 2022 start een nieuwe aanvraagtermijn.

Ondernemingen, overheidsinstellingen, particulieren en samenwerkingsverbanden hiervan kunnen voor PAS-herstelmaatregelen, Natura 2000- maatregelen of inrichten van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen, een subsidie ontvangen. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof.

biodiversiteit , programma aaanpak stikstof , programma aanpak stikstof , n2000 , herstelmaatregelen , natuurherstel

Wat zijn de voorwaarden?

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de activiteiten komen ten goede aan Natura 2000-gebieden in de provincie Noord-Brabant;
  • de maatregelen worden beschreven in een projectplan.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §2 (Natura 2000/PAS) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant. 

Wat moet u doen?

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. 

Meer informatie

Wetten en regelsU kunt een aanvraag indienen van 15 januari 2021 tot en met 30 november 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Adressen

Naam: Provincie Noord-Brabant, Subsidies
Bezoekadres: Brabantlaan1, 5216TV's-Hertogenbosch
Postadres: , Postbus 90151's-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073-6808282
E-mail: subsidie@brabant.nl
Url: https://www.brabant.nl/contact

Hebt u nog vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.