Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Wet milieubeheer, ontheffing

Omschrijving

U mag geen handelingen verrichten die verboden zijn in de Wet milieubeheer. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ontheffing aanvragen voor het verrichten van deze verboden handelingen. Voorbeelden van verboden handelingen zijn:

  • het afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan een persoon die daarvoor geen vergunning heeft;
  • het afvoeren van afvalwater of andere afvalstoffen naar een geschikt inzamelingspunt zonder dat aan de gewenste voorwaarden is voldaan;
  • het juist toepassen of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen;
  • het verbranden en/of storten van afvalstoffen buiten een daartoe bestemde inrichting. Bijvoorbeeld het verbranden van aardappelloof of tuinafval.
milieu

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een ontheffing aanvragen als de onderstaande voorwaarden van toepassing zijn:

  • milieubescherming is niet in gevaar;
  • het gaat om doeltreffend beheer van afvalstoffen of afvalwater;
  • het gaat niet om gevaarlijke afvalstoffen (deze voorwaarde geldt alleen voor ontheffingen door de provincie).

Ook andere voorwaarden zijn mogelijk. Dit is afhankelijk van uw situatie. Ga voor meer informatie hierover naar de ontheffingverlener.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag wordt een beslissing genomen.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Meer informatie provinciale bezwaarmogelijkheden.

Adressen

Naam: Omgevingsdienst Brabant Noord
Bezoekadres: Victorialaan1, 5213 JG's-Hertogenbosch
Postadres: Victorialaan1, 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer: (088) 74 30 000
E-mail: info@odbn.nl
Url: https://www.odbn.nl/contact
Naam: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Bezoekadres: Spoorlaan 75, 5038 CBTilburg
Postadres: , 75Tilburg
Telefoonnummer: 013 - 206 01 00
Url: https://www.omwb.nl/over-ons/contact
Naam: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal28, 5611 GGEindhoven
Postadres: , 8035Eindhoven
Telefoonnummer: 088 - 369 03 69
Url: http://www.odzob.nl/contact/

Hebt u nog vragen?

U vraagt de ontheffing aan bij de juiste instantie. Dit kan zijn de gemeente, de provincie of de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het ligt aan de handeling die u wilt uitvoeren waar u moet zijn.