Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Natuur - Herstel en behoud vennen: uitvoering en onderzoek, subsidie

Omschrijving

Let op

Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken.

Vanaf begin januari 2022 start een nieuwe aanvraagtermijn.

Rechtspersonen kunnen subsidie ontvangen voor projecten die zich richten op het behoud of herstel van vennen met ecotooptype V1, V2, V3 of V6 die voorkomen op de Maatregelenkaart of in de Toelichting Maatregelenkaart. Het gaat hierbij om uitvoeringsprojecten of om onderzoeksprojecten als voorbereiding op het nemen van herstelmaatregelen in vennen.

Wat zijn de voorwaarden?

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • subsidie wordt alleen verstrekt voor projecten gericht op het behoud of herstel van vennen met ecotooptype V1, V2, V3 of V6 op de Maatregelenkaart of in de Toelichting Maatregelenkaart;
  • het project kan binnen 5 jaar na de startdatum worden afgerond.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 1 (Herstel en behoud van vennen; uitvoering en onderzoek) van de Subsidieregeling Natuur. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

 

Wat moet u doen?

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Wetten en regelsU kunt een aanvraag indienen van 15 januari 2021 tot en met 30 november 2021 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Adressen

Naam: Provincie Noord-Brabant, Subsidies
Bezoekadres: Brabantlaan1, 5216TV's-Hertogenbosch
Postadres: , Postbus 90151's-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073-6808282
E-mail: subsidie@brabant.nl
Url: https://www.brabant.nl/contact

Hebt u nog vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.