Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Grond afgraven en verplaatsen (grondverzet)

Omschrijving

Als u grond gaat afgraven of verplaatsen, dan moet u meestal een melding doen. Dit doet u bij het Landelijk Meldpunt BodemKwaliteit. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld als u de grond wilt verplaatsen voor de aanleg van een weg. Ook kan onderzoek naar de chemische samenstelling van de grond nodig zijn.

U mag niet zelf vervuilde grond afvoeren en storten. Is de grond vervuild? Deze moet afgevoerd worden naar een erkend bedrijf dat vervuilde grond kan verwerken.

melding vrijstellingsregeling grondverzet , toestemming tot verplaatsen van grond , ontheffing , vrijstelling van het verbod op de plaatsing of afgraving van gronden , grondverzet

Wat moet u doen?

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

U doet de melding bij het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. 

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit.