Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Politieke partij of groepering registreren voor verkiezingen

Omschrijving

Nieuwe politieke partijen of groeperingen registreren zich bij het Centraal Stembureau van de gemeente.

registreren , registratie , europa , Waterschap , kiezen , kiezer , europees parlement , provincie , partij , hoogheemraadschap , gemeenteraadsverkiezingen , tweede kamerverkiezingen , verkiezing , Europese Parlementsverkiezingen , waterschapsbedrijf limburg , politieke partij , tweede kamer , gemeenteraad verkiezingen , tweedekamerverkiezingen , stemming , groepering , partijnaam , parlementsverkiezing , provinciaalse

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor het registreren van een partij of groepering voor de verkiezingen zijn onder andere:

  • Het gaat om een politieke partij of groepering.
  • De naam van de partij of groepering voldoet aan de voorwaarden van de Kiesraad. De naam mag bijvoorbeeld niet misleidend zijn.

Registratie van een partij of groepering is niet verplicht. Een politieke partij of groepering kan ook meedoen aan de verkiezingen met een blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer en geen naam boven aan de kandidatenlijst van de partij of groepering en het stembiljet. Registreren van een naam van de partij of groepering voor de aankomende gemeenteraadsverkiezing kan tot uiterlijk 20 december 2021.

Wat moet u doen?

Zo registreert u een politieke partij of groepering:

Bij uw afspraak moet u de volgende zaken meenemen:

• Het ingevulde registratieformulier. Dit formulier moet ondertekend zijn door een bevoegd bestuurder

• Kopie legitimatiebewijs van de bevoegd bestuurder

• De statuten vastgelegd in een notariële akte

• Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel

• € 112,50 te betalen via PIN. Dit is een waarborgsom die teruggestort wordt als er op 31 januari 2022 een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd

 

Wat kost het?

De waarborgsom voor de registratie van een partij of groepering is € 112,50. De waarborgsom wordt terugbetaald als een geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

Meer informatie

Wetten en regels