Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Politieke partij of groepering registreren voor verkiezingen

Omschrijving

Nieuwe politieke partijen of groeperingen registreren zich bij de Kiesraad. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

U kunt uw partijnaam niet meer registreren voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Dat kon tot en met 21 december 2020.

europa , europees parlement , Europese Parlementsverkiezingen , groepering , hoogheemraadschap , kiezen , kiezer , parlementsverkiezing , partij , partijnaam , politieke partij , provinciaalse , provincie , registratie , registreren , stemming , tweede kamer , tweede kamerverkiezingen , tweedekamerverkiezingen , verkiezing , Waterschap , waterschapsbedrijf limburg

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor het registreren van een partij of groepering voor de verkiezingen zijn onder andere:

  • Het gaat om een politieke partij of groepering.
  • De naam van de partij of groepering voldoet aan de voorwaarden van de Kiesraad. De naam mag bijvoorbeeld niet misleidend zijn.

Registratie van een partij of groepering is niet verplicht. Een politieke partij of groepering kan ook meedoen aan de verkiezingen met een blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer en geen naam boven aan de kandidatenlijst van de partij of groepering en het stembiljet.

Wat moet u doen?

Zo registreert u een politieke partij of groepering:

  • Download het registratieformulier van de website van de Kiesraad.
  • Vul het formulier in.
  • Stuur het ingevulde formulier en de gevraagde documenten naar de Kiesraad.

Wat kost het?

De waarborgsom voor de registratie van een partij of groepering is € 450. De waarborgsom wordt terugbetaald als een geldige kandidatenlijst is ingeleverd.

Meer informatie

Wetten en regels