Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Meesterbeurs

Omschrijving

De Meesterbeurs biedt 50-plussers een (nieuwe) kans bij het vinden van een baan. Als u al even thuis zit is het lastiger om aan een betaalde baan te komen. Er ontstaat een gat in uw CV. Om dit gat op te vullen en (recente) werkervaring op te doen is er de Meesterbeurs. Ook voor werkgevers is de Meesterbeurs interessant. Zij maken op een laagdrempelige manier kennis met gemotiveerde en ervaren werkzoekenden.

Hoe werkt het?

Met de Meesterbeurs gaat u 6 maanden 20 tot 32 uur bij een leerbedrijf naar keuze aan de slag. U doet recente werkervaring op, ontwikkelt competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én die aansluiten bij de vraag uit het bedrijfsleven. Hiermee vergroot en verbetert u uw kansen op de arbeidsmarkt. En misschien bevalt het werk u en de werkgever zo goed, dat zij u een baan aanbieden.

Wat krijgt u betaald?

Voor iedere (volledig) gewerkte maand krijgt u, aan het eind van het traject, een onbelaste vergoeding van € 150. Deze vergoeding wordt niet van uw uitkering afgetrokken. Hebt u 6 maanden gewerkt? Dan krijgt u dus € 900.

Voorwaarden werkzoekende

De volgende voorwaarden gelden om als werkzoekende met de Meesterbeurs mee te doen:

  • u bent 50 jaar of ouder
  • u staat ingeschreven in de gemeente Oss
  • u krijgt een bijstands-, IOAW of IOAZ uitkering
  • u volgt geen re-integratietraject of de Meesterbeurs past binnen uw re-integratietraject

Bespreek uw wens om deel te nemen altijd met uw consulent Werk.

Krijgt u geen uitkering, maar wilt u wel meedoen? In sommige gevallen kan dat. Ga naar de website van Meesterbeurs voor meer informatie.

Wat moet u doen?

Om mee te doen gaat u naar de website van de Meesterbeurs. Daar kunnen werkzoekenden zich registreren en op zoek gaan naar een leerbedrijf. Werkgevers kunnen zich daar aanmelden als leerbedrijf.

50+ , 50-plussers , kans voor ouderen , leerbedrijf , meersterbeurs , meester beurs , werk voor 50+ , werk voor ouderen , werkervaring , werkervaringsplaats

Meer informatie

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op.