Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Evenementen op of aan het water

Omschrijving

Provinciale vaarwegen waarvoor Brabantse Delta beheerder is, zijn: Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche en Steenbergse Vliet (inclusief Steenbergse en Heense haven) en het Mark-Vlietkanaal.

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden:

  • U wilt een kortdurend evenement organiseren in, aan of boven een provinciale vaarweg.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • De veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart wordt niet in gevaar gebracht.

U moet toestemming aanvragen als de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar komt. Als uitgangspunt kunt u aanhouden dat u toestemming krijgt wanneer het evenement buiten de scheepvaarttijden plaatsvindt.

Wat moet u doen?

Hoe lang duurt het?

Het waterschap en Gedeputeerde Staten nemen binnen acht weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag.

Wetten en regels

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Adressen

Naam: Waterschap Brabantse Delta
Bezoekadres: Bouvignelaan5, 4836 AABreda
Postadres: , 5520Breda
Telefoonnummer: 076-5641000
Naam: Provincie Noord-Brabant, Verkeersbeheer
Bezoekadres: Brabantlaan1, 5216TV's-Hertogenbosch
Postadres: , Postbus 90151's-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 - 681 28 12

Hebt u nog vragen?

U doet het verzoek om vergunning bij waterschap Brabantse Delta. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.