Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Parkeerkaart gehandicapten verlengen

Omschrijving

 Vanaf 1 januari 2021 vindt u alle informatie over de gehandicaptenparkeerkaart op www.oss.nl/gpk.