Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Drugsafval opruimen, subsidie

Omschrijving

De provincie wil gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen die van oktober 2020 tot en met december 2024 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval een tegemoetkoming bieden in de vorm van subsidie. Dit geldt ook voor particulieren die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn en Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties.   

dumpen , illegale dumping grof vuil , drugsafval , illegale dumping xtc , drugsdumping , amfetamine

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de voorwaarden voor subsidieverlening verwijzen wij u naar de desbetreffende subsidieregeling van uw provincie.

Wat moet u doen?

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag indienen via het loket van uitvoeringsorganisatie BIJ12. BIJ12 verstrekt namens alle provincies de subsidie. 

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Wetten en regelsU kunt een aanvraag indienen van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2025 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.  

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Adressen

Naam: BIJ12
Postadres: Leidseveer 2, Utrecht
Opmerkingen:

Uitvoeringsorganisatie BIJ12


Hebt u nog vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij BIJ12 via de website van BIJ12.