Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Woningzoekende, inschrijven

Omschrijving

Over koopwoningen kunt u informatie krijgen bij de plaatselijke makelaars. Over nieuwbouwprojecten kunt u terecht bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Oss, telefoon 14 0412. Informatie over huren vindt u op www.woneninoss.nl, via de woningcorporaties (zie tabblad 'contact'), de huurwoningengids of via particuliere verhuurders.
 
Wie in de gemeente Oss een woning wil huren, heeft hiervoor geen woonvergunning nodig van de gemeente. Het is een zaak tussen huurder en verhuurder, waar de gemeente buiten blijft. De gemeente kent dan ook geen woningbureau, kent geen inschrijving van woningzoekenden en houdt zich niet bezig met toewijzing van woningen.

Als u op zoek bent naar een huurwoning, kunt u zich inschrijven als woningzoekende. U maakt dan kans op een sociale huurwoning. Deze woonruimte is vooral bedoeld voor mensen tot een bepaald inkomen. Als u meer verdient, komt u niet in aanmerking.

Bent u met spoed op zoek naar een huis? Kijk dan bij 'Woningzoekende, urgentieverklaring'.

bewijs van inschrijving als woningzoekende in de gemeente , zoeken van een woning c.q. woonruimte , huurwoning , inschrijven , woningzoekende , sociale huurwoning , inschrijvingsbewijs , woningbouwcorporatie , urgentiebewijs , woningcorporatie , wooninstelling , corporatie , toewijzing woning

Wat zijn de voorwaarden?

Hebt u interesse in een sociale huurwoning?

U komt alleen in aanmerking als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • Nederlander bent of een geldige verblijfstatus heeft
  • economisch of maatschappelijk gebonden bent aan de regio
  • niet te veel inkomen heeft (tot € 35.739 in 2016)
  • ingeschreven staat bij een organisatie die de sociale huurwoningen in deze gemeente verdeelt

Hoe lang duurt het?

Er is meestal een wachttijd. Deze verschilt vaak per wijk.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Woningcorporaties:
 
BrabantWonen
Adres: Venusstraat 2, 5345 LP Oss
Telefoon: [0412] 664 911
Website: www.brabantwonen.nl
BrabantWonen presenteert haar vrijkomende woningen tweewekelijks in weekblad De Sleutel op de pagina Woningaanbod.
 
Mooiland
Adres: Arnoud van Gelderweg 69, 5361 CV Grave
Telefoon: [0486] 439 900
Website: www.mooiland.nl
Mooiland presenteert haar vrijkomende woningen op www.mooiland.nl en op de pagina Woningaanbod.
 
Meer informatie
U schrijft zich in bij de organisatie die zorgt voor de verdeling van sociale huurwoningen.