Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater, subsidie

Omschrijving

De provincie wil buurtparticipatie bij natuur- en met name waterprojecten, zoals waterberging in de bebouwde omgeving, stimuleren. Dit zorgt voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een duurzame leefomgeving. Ook de leefbaarheid van buurten wordt met deze subsidie versterkt.

infiltratie , buurtnatuur , buurtwater , waterberging , waterbewustzijn

Wat zijn de voorwaarden?

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project heeft een kleinschalig en buurtgericht karakter;
  • het project is gericht op verbinding en participatie;
  • het project levert een bijdrage aan klimaatbestendigheid, waterbewustzijn, educatie en een gezonde leefomgeving.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 2 (Buurtnatuur en buurtwater) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

Wat moet u doen?

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar noordbrabant@cultuurfonds.nl.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Wetten en regelsU kunt een aanvraag indienen van 15 januari 2020 tot en met 15 november 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Adressen

Naam: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
Postadres: noordbrabant@cultuurfonds.nl,
Telefoonnummer: 073 - 6812209
E-mail: noordbrabant@cultuurfonds.nl

Hebt u nog vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.