Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Kinderopvang

Omschrijving

Ondernemers die kinderopvang (welke vorm dan ook) willen verzorgen mogen dat niet zomaar doen. Het betreft het starten van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderopvang/bureau en peuterspeelzalen.
De opvang moet aan kwaliteitseisen voldoen en u moet geregistreerd worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaken.
Wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld. Bijvoorbeeld voor het aantal beroepskrachten per groep. De gemeente zal deze eisen ook controleren.
Heeft de gemeente uw plan voor kinderopvang goedgekeurd? Dan wordt uw bedrijf ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Inzage Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Wilt u zien welke kinderopvang al geregistreerd is in de gemeente? U kunt gratis in het register kijken
Let op! Als er iets wijzigt in uw gegevens, moet u dit met het daarvoor bestemde formulier doorgeven aan de gemeente.
Het vestigen van kinderopvang op een gewenste lokatie moet ook passen binnen de regels van het bestemmingsplan.

2 tot 4 jarigen , kinderopvang , opvang , peuter , peuters , peuterspeelzalen , taalachterstand , voorschool

Wat zijn de voorwaarden?

De gemeente controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De eisen zijn onder andere:

  • de veiligheid en gezondheid, 
  • de opleiding van uw personeel, 
  • het aantal beroepskrachten in verhouding tot het aantal kinderen; 
  • de groepsgrootte, en 
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk.

Wat moet u doen?

Gebruik het juiste aanvraagformulier en zorg ervoor dat u de juiste bijlagen gelijk meestuurt met de aanvraag. Dit zorgt ervoor dat de behandeling van uw aanvraag goed kan verlopen.

Hoe lang duurt het?

De gemeente reageert binnen tien weken op uw aanvraag.
Wilt u een wijziging doorgeven dan moet de gemeente binnen 8 weken beslissen op deze aanvraag.

Meer informatie

Wetten en regels

Hebt u nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op.