Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie

Omschrijving

De provincie wil buurtcultuurprojecten stimuleren omdat deze de leefbaarheid in buurten versterken.

sociale weerbaarheid , sociale veerkracht

Wat zijn de voorwaarden?

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de artistieke kwaliteit van het project wordt voldoende aangetoond;
  • het project is gericht op duurzame borging in de buurt dan wel regio waarop het project is gericht.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Buurtcultuur) van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant.

Wat moet u doen?

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kan het Cultuurfonds alleen gescande aanvraagformulieren in behandeling nemen voor het Buurtcultuurfonds, het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds en het fonds Schoolpleinen voor de Toekomst. De gescande aanvraagformulieren kunnen gemaild worden naar NoordBrabant@cultuurfonds.nl.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Wetten en regelsU kunt een aanvraag indienen van 5 januari 2021 tot en met 31 december 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Hebt u nog vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.