Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen

Omschrijving

Let op

Wilt u dat iemand voor u stemt, maar stemt die persoon in een andere gemeente? Zorg ervoor dat uw aanvraagformulier uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 vóór 17.00 uur bij uw gemeente is.

Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Dat betekent dat u iemand anders toestemming geeft om voor u te stemmen. Dit kan op 2 manieren:

 • U machtigt iemand via uw stempas (onderhandse volmacht). Dit kan alleen als de gemachtigde in dezelfde gemeente stemt als u.
 • U machtigt iemand schriftelijk. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

Bent u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u ook iemand machtigen om voor u te stemmen. Kijk hier voor meer informatie.

tweede kamerverkiezingen , volmacht

Wat zijn de voorwaarden?

Voor een volmacht voor de verkiezingen geldt dat de gemachtigde:

 • voor maximaal 3 personen per volmacht mag stemmen
 • de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem
 • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien
 • zich bij het stemmen moet identificeren

Wat moet u doen?

Zo machtigt u iemand via uw stempas (onderhandse volmacht):

 • Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen.
 • Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas.
 • Zet uw handtekening.
 • Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten. De gemachtigde is degene die namens u gaat stemmen.
 • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag de kopie ook via een smartphone of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn.
 • De gemachtigde neemt uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs mee naar een stembureau om te stemmen.

Zo geeft u een schriftelijke volmacht af:

 • Download het aanvraagformulier schriftelijke volmacht of vraag het aan bij de gemeente.
 • Vul uw deel van de aanvraag in.
 • Laat de gemachtigde zijn of haar deel invullen.
 • Stuur het formulier naar Gemeente Oss, afdeling burgerzaken, Antwoordnummer 10018, 5340 VB Oss. Zorg ervoor dat het formulier uiterlijk 12 maart 2021 vóór 17.00 uur bij de gemeente is.
 • De gemachtigde krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd.
 • De gemachtigde stemt met het volmachtsbewijs.

Meer informatie

Wetten en regels