Zoeken
Zoeken

Beeldmerk DigiD

Aanmelden burgers
 

Beeldmerk eHerkenning

Aanmelden als organisatie

Beeldmerk eIDAS

open eID (eIDAS) forms

Schoolkosten, bijdrage

Omschrijving

Op de basisschool en het voortgezet onderwijs zijn schoolboeken en leermiddelen gratis. Op een voltijdsopleiding in het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs is dat niet zo.

Zit uw kind op een van deze scholen? Is uw kind jonger dan 18 jaar? Vraag dan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een tegemoetkoming in de schoolkosten aan.

Moet u ook lesgeld of cursusgeld betalen voor uw kind? Vanaf het schooljaar 2015-2016 verdwijnt de tegemoetkoming voor les- of cursusgeld. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget hoger. Op de website over toeslagen van de Belastingdienst kunt u lezen hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen.

subsidieregeling schoolkosten , schoolkostenvergoeding , tegemoetkoming in schoolkosten , bijdrage , ouderbijdrage voor kinderen in het voortgezet onderwijs , financiële

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden zijn onder andere: 

  • Uw kind is jonger dan 18 jaar en gaat nog naar school. 
  • U bent de ouder of voogd. 
  • Uw kind volgt één van de volgende typen onderwijs: mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs. 
  • Uw kind volgt volledig dagonderwijs.

Wat moet u doen?

Meer informatie

Wetten en regels

Adressen

Naam: DUO - een tegemoetkoming aanvragen
Postadres: , 764 Groningen
Telefoonnummer: (050) 599 77 55
Url: https://duo.nl/particulieren/scholier/financiering-voor-scholieren/een-tegemoetkoming-aanvragen.asp

Hebt u nog vragen?

Vraag uw tegemoetkoming aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Gebruik hiervoor het digitale aanvraagformulier op de site van DUO, of ga naar een servicekantoor bij u in de buurt. U kunt er ook op de school van uw kind naar vragen.